Ἡ σημασία τῆς πίστης στήν ἀγάπη τοῦ ζευγαριοῦ

Υπάρχουν αγάπες εγωιστικές, αγάπες τυφλές, αγάπες, που διαφθείρουν και καταστρέφουν, γιατί στο βάθος τους κρύβουν το στοιχείο της φθοράς και της ανθρώπινης ανεπάρκειας, όσο κι αν προβάλλονται ως αγνές και καθαρές κρινόμενες με ανθρώπινα μέτρα. Δεν φτάνει δυστυχώς μόνο η καλή διάθεση και ο συναισθηματισμός μας να αγαπούμε. Στην απόλυτη εκτίμηση της ανθρώπινης αυτάρκειας πέφτουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Π.Εὐσέβιος Βίττης, Ἱερομ.: Ἐμεῖς καί ἡ ἀγάπη μας

 π.Ευσἐβιος Βίττης   Αγάπη για τον Ιησού και διά του Ιησού Αγάπη καθαρή για τον Ιησού και αγάπη προς τους ανθρώπους διά του Ιησού εγγυάται την απαλλαγή της από κάθε εγωιστικό στοιχείο, χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε ωφέλειας, υλικής ή πνευματικής εκ μέρους των άλλων, έστω και ενός «ευχαριστώ», έστω και με είσπραξη πικρίας αντί ευγνωμοσύνης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνάσταση! Ὁ θρίαμβος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη.

 Ανάσταση! Ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού Α) Η αγάπη του Θεού     «Ο Θεός αγάπη εστίν». Όσο κι αν μας φαίνεται κατανοητή η φράση αυτή και ο προσδιορισμός του νοήματός της, όμως αποτελεί μυστήριο, γιατί μυστήριο είναι ο ίδιος ο Θεός, με τον οποίο ταυτίζεται. Όσο άπειρος είναι ο Θεός, τόσο άπειρη είναι και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τήν ἀγάπη ἀπό γράμμα σέ πρόσωπα μοναχῶν. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη.

Για την αγάπη από γράμμα σε πρόσωπα μοναχών    Στα πνευματικά ζητήματα δεν έχει τον πρώτο λόγο ο λόγος, δηλαδή η καθαρά λογική σκέψη ανεξάρτητη και μόνη, ο λόγος που κινείται ψυχρά με διαλεκτικό τρόπο, με αφαιρέσεις και γενικεύσεις και συμπεράσματα απρόσωπα. Ό, τι και να πει κανένας μένει τελικά κενός λόγος, αν δεν ζωοποιηθεί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη. Κατ’ ἐξοχήν πιστότητα ἀκολουθήσεως τοῦ Ιησοῦ. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη

Η αγάπη. Κατ’ εξοχήν πιστότητα ακολουθήσεως του Ιησού    Από τη στιγμή που γίναμε χριστιανοί, και ιδιαίτερα εν επιγνώσει χριστιανοί, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, πως δεν μπορούμε να μείνουμε αργοί πνευματικά. Και το έργο μας είναι η ακολούθηση του Ιησού. Κοντά Του δε θα βρούμε ανάπαυση σωματική ή πνευματική ακολουθώντας Τον. Ο ίδιος διακήρυξε:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διαστάσεις τῆς ἀγάπης, ποιές πρέπει νά εἶναι. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη

   Διαστάσεις της αγάπης, ποιές πρέπει να είναι    Αυτές που είχε και η αγάπη του Ιησού, τηρουμένων βέβαια και των αναλογιών. Και η αγάπη του Ιησού ήταν πάντοτε αγάπη καθολική, αγάπη, που αγκάλιαζε τους πάντες. Η έκφραση αγάπης σε ορισμένα μόνο πρόσωπα αποτελεί όχι σωστή αγάπη, αλλά λειψή, ή και όχι σπάνια αγάπη αρρωστημένη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγάπη καί συναίσθημα. Μέρος Β’. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη

  Αγάπη και συναίσθημα   Μέρος Β’   Ένα άλλο δείγμα ιερής τρυφερότητος αναφέρεται στο διακριτικότατο και σοφότατο Αββά Ποιμένα, έναν από τους πιο μεγάλους Αββάδες. «Παρέβαλόν τινες των γερόντων προς τον Αββά Ποιμένα και είπον αυτώ ˙ θέλεις, εάν ίδωμεν τους αδελφούς νυστάζοντας εις την σύναξιν, νύξωμεν αυτούς, ίνα γρηγορώσιν εις την αγρυπνίαν; Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦ καί διά τοῦ Ἰησοῦ. Ἀγάπη καί αὐτογνωσία. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη

Αγάπη για τον Ιησού και διά του Ιησού    Αγάπη καθαρή για τον Ιησού και αγάπη προς τους ανθρώπους διά του Ιησού εγγυάται την απαλλαγή της από κάθε εγωιστικό στοιχείο, χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε ωφέλειας, υλικής ή πνευματικής εκ μέρους των άλλων, έστω και ενός «ευχαριστώ», έστω και με είσπραξη πικρίας αντί ευγνωμοσύνης ή ακόμη…

Συνέχιση ανάγνωσης