«Ὁ τρόπος τῆς μυστικῆς ἕνωσης μὲ τὸν ἄλλον κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

«Ὁ τρόπος τῆς μυστικῆς ἕνωσης μὲ τὸν ἄλλον κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο»   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Ἀπόσπασμα 12/3/2011   «Μπορεῖς νὰ μάθεις», ἔλεγε ὁ Γέροντας Άγιος Πορφύριος, νὰ στέλνεις καλὴ δύναμη στὸν ἄλλον καὶ ἐκεῖνος νὰ σὲ πλησιάζει χωρὶς νὰ ξέρει τὸ γιατί». Ὅταν ἀγαπᾶς, ὁ ἄλλος τὸ καταλαβαίνει, τὸ εἰσπράττει. Μπορεῖ νὰ μὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου – Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό

 Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ δίνει τὴ λαμπρότητά Του σ΄ ἐκείνους πού καθαρίζουν τὴ σβησμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς τους κι’ ἑνώνονται μὲ τὸ «Θεῖον πῦρ». Θαῦμα παράδοξο! Ὁ ἄνθρωπος νὰ ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό ὄχι μόνο πνευματικά, ἀλλά καὶ σωματικά. Ἄνθρωπος καὶ Θεὸς νὰ γίνονται ἕνα, ὅπως ἕνα εἶναι καὶ τὸ ζωντανὸ ἀνθρώπινο σῶμα μὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης