7 μέτρα γιά τό σπάσιμο τῆς βούλησης καί τή δημιουργία ὑπακοῆς σύμφωνα μέ τό διάγραμμα ἐξαναγκασμοῦ τοῦ Biedermann…

7 μέτρα για το σπάσιμο της βούλησης και τη δημιουργία υπακοής σύμφωνα με το διάγραμμα εξαναγκασμού του Biedermann… …ή με άλλα λόγια η συστηματική καταστροφή της ανθρώπινης ψυχής κατά το διάγραμμα του εξαναγκασμού τού Biedermann, πού είναι μία πολύ αναγνωρισμένη μέθοδος πολέμου για την υποταγή αιχμαλώτων!     1. Απομόνωση Ή Απομόνωση σημαίνει στέρηση ενός…

Συνέχιση ανάγνωσης