Θεολογικές ἐπισημάνσεις στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου_mp3

Π. Σάββας 2009-06-24_ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-06-2009 (Θερινές Συνάξεις 2009).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμπειρίες θεώσεως_mp3

Π. Σάββας 2009-05-21_ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΕΩΣΕΩΣ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-06-2009 (Θερινές Συνάξεις 2009).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου_mp3

Π. Σάββας 2009-06-25_Η ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-06-2009 (Θερινές Συνάξεις 2009).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θεολογία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου_Β΄_mp3

Π. Σάββας 2009-05-19_ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ_Β΄ ΜΕΡΟΣ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-05-2009 (Συνάξεις Καλοκαιριοῦ 2009).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου_mp3

Π. Σάββας 2010-08-06_ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-08-2010 (Συνάξεις στό ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐφραίμ τοῦ Σύρου :Λόγος στήν Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

   Εφραίμ του Σύρου Λόγος στην Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και  Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ*             Ἀπό τούς ἀγρούς τέρψεις συγκομιδῆς καί ἀπό τά ἀμπέλια τρύγος ἐδεσμάτων. Καί ἀπό τίς Γραφές διδαχή ζωοποιός. Ὁ ἀγρός μία φορά ἔχει τήν συγκομιδή καί τό ἀμπέλι μιά φορά ἔχει τόν τρύγο. Ἡ Γραφή, ὅμως,…

Συνέχιση ανάγνωσης