Διαβάστε τό κείμενο τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη τό 1976 πού προέβλεψε ὅλα ὅσα θά συμβοῦν σήμερα

    Ὁ προορατικός Καντιώτης τόν καιρό τῆς εὐημερίας προειδοποιοῦσε καί φώναζε ἀλλά φωνή βοώντος ἐν τῇ ἐρήμῳ: «Θά ἔρθει ἡ ὥρα πού θά κλείσουν τά ἐργοστάσια σέ μιά νύχτα!»

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά εὐλογημένα καί τά καταραμένα ἐπαγγέλματα

 Πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ μιλήσω. Ἀλλ᾽ ὑ­πάρ­­χουν ἆραγε αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν; Οἱ προ­φητεῖες ἔλεγαν, ὅτι θά ᾽ρθουν χρόνια πο­νηρά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι θά ᾽­χουν αὐτιὰ κι αὐτιὰ δὲν θά ᾽χουν (βλ. Ἠσ. 6,10. Ἰερ. 5,21). Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό· ἔχουμε αὐτιὰ γιὰ τὸ δι­άβολο, ν᾽ ἀκοῦμε ὅ,τι αἰσχρὸ καὶ νὰ ξενυχτοῦ­­με σὲ ῥαδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις, ἀλλὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Σωφέρ καί ἡ κούρασή του

   Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)    Στενοχωρεῖσαι. Βαρέθηκες τὴν δουλειά σου. Ὅλες οἱ ἄλλες ἐργασίες σοῦ φαίνονται καλύτερες. Εἶσαι πικραμένος καὶ ἀνήσυχος, γιατί δὲν μπορεῖς νὰ βρῆς ἄλλο ἐπάγγελμα!  Πολὺ σκέφθηκα πρὶν πάρω τὸ μολύβι μου νὰ σοῦ ἀπαντήσω. Προσπάθησα μὲ τὴν φαντασία μου νὰ ἔρθω στὴν θέση σου. Προσπάθησα νὰ μπῶ στὴν μαυρίλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἰκογένεια ἢ ἐπάγγελμα; Δημόπουλος Ντῖνος

   Πρὶν ἐπιχειρήσουμε μία προσέγγιση στὸ περίπλοκο αὐτὸἐρώτημα, οἰκογένεια ἢἐπάγγελμα θὰἦταν χρήσιμο, νομίζω, νὰ ρίξουμε μία μικρὴ ματιὰ στὸἱστορικό, κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πλαίσιο, μέσα στὸὁποῖο οἱ δύο αὐτὲς ἔννοιες ἀναπτύχθηκαν, συνδέθηκαν ἢἀποχωρίστηκαν, στὸ δικό μας τουλάχιστον χῶρο καὶ στὴ δική μας ἐποχή.  Ὁ αἰώνας μας, μὲ τὴ βιομηχανική του ἐπανάσταση, καὶἀργότερα μὲ τοὺς δύο Παγκόσμιους…

Συνέχιση ανάγνωσης