«Στὴν ἀκαταγώνιστη δύναμη τῶν χεριῶν σου θὰ ἐμπιστευθῶ τήν ψυχὴ μου» (Ψαλμ. 30, 6),

  ~786~ Δημιουργήθηκε κάποια ἀκαταστασία στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ μερικοί, πού δὲν ἀνῆκαν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, περίμεναν νὰ χειροτονηθοῦν μὲ τή διαταγὴ τοῦ βασιλιᾶ. Ἐπειδὴ ὅμως φαινόταν ὅτι θὰ ξεσπάσει διωγμός, ρώτησαν κάποιοι εὐσεβεῖς κοσμικοὶ τόν ἴδιο Γέροντα ἀββᾶ Ἰωάννη, ἂν πρέπει νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ κρύψουν προσωπικὰ τοὺς εἴδη.   Ἀπόκριση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πώς, Πάτερ, θά ξέρω ὅτι κόβω τό θέλημά μου;

Η φωτογραφία είναι του Ιωάννη Φρουδαράκη    124   Του ίδιου προς τον ίδιο, το μεγάλο Γέροντα:   Πώς, Πάτερ, θα ξέρω ότι κόβω το θέλημά μου στο κελλί; Καί πώς όταν είμαι μαζί με τους ανθρώπους; Και τι είναι σαρκικό θέλημα; Και ποιο είναι το θέλημα, πού το καλύπτουν οι δαίμονες με τα ενδύματα του…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Συντριβόμενος” ἀπό τούς λογισμούς του ἕνας μοναχός, τί κάνει ὅταν ὁ γέροντας του δέν μπορεῖ νά τόν βοηθήσει;

  504 Ερώτηση Αν κάποιος μένει στον ίδιο τόπο μ’ ένα Γέροντα, υποτασσόμενος σ’ αυτόν και ο Γέροντας δεν έχει τις χαρισματικές ικανότητες να αποκριθεί σε κάποιο θέμα όταν τον ρωτά ο αδελφός, ο δε αδελφός θλίβεται από τους λογισμούς, άραγε πρέπει να ρωτά άλλο Γέροντα είτε με την ευλογία και τη συγκατάθεση του Γέροντά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά κατανοήσεις τό λογισμό του [ἄλλου] μέσα στό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπό του.

503   Ερώτηση   Αδελφός που έμενε στο ίδιο κελλί με ένα Γέροντα ρώτησε τον αββά Ιωάννη σχετικά με τη δίαιτα και τον ύπνο. Επίσης για την ταραχή που του συμβαίνει από όσα του φαίνονται πως δεν κάνει σωστά ο Γέροντας.   Απόκριση Ιωάννου Οι Γέροντες λένε ότι το να αναπαύει κάποιος τον πλησίον του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀδελφός πού ἔπεφτε εὔκολα στό πάθος τῆς ὀργῆς ρώτησε τόν ἀββᾶ Ἰωάννη, σχετικά μέ αὐτό τό πάθος.

505   Ερώτηση   Αδελφός που έπεφτε εύκολα στο πάθος της οργής ρώτησε τον ίδιο Γέροντα, τον αββά Ιωάννη, σχετικά μ’ αυτό το πάθος. Απόκριση Ίωάννου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀν γίνει διωγμός, τί νὰ κάνω; νὰ μείνω ἢ νὰ φύγω;”

Ἐρώτηση Ἀν γίνει διωγμός, τί νὰ κάνω; νὰ μείνω ἢ νὰ φύγω;”   Ἀπόκριση Ἐρώτησε τοὺς πνευματικοὺς πατέρες, καὶ κᾶνε ὅ,τι σου ποῦν• μὴ ἀκολουθήσεις ὅμως τὴν κρίση σου, γιὰ νὰ μὴ κινδυνέψεις ἀπὸ ἀγνωσία.   Ἐρώτηση Καὶ ἂν δὲν βρίσκω πατέρες κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀνάγκης, στοὺς ὁποίους ἔχω ἐμπιστοσύνη, γιὰ νὰ τοὺς ἐρωτήσω…

Συνέχιση ανάγνωσης