Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἐνημερώνει ὅτι ὁ ἐμβολιασμός ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωτικός

Το Συμβούλιο της Ευρώπης με το ψήφισμά του 2361/2021, πέραν των άλλων οδηγιών που δίνει σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, ζητά από τα Ευρωπαϊκά Κράτη:   7.3.1. – να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν θα υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης