24 Μαΐου. ♰ ΚΥΡΙΑΚΗ ς΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. “Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ”. Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυρ. ς΄ Πράξ. (Πρξ. ις΄ 16-34). Πραξ. 16,16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. Πραξ. 16,16 Καποτε δε, όταν ημείς επηγαίναμε στον τόπον της προσευχής, μας συνήντησε στον δρόμον μια νεαρά δούλη, που είχε πονηρόν, μαντικόν πνεύμα μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης