27 Ἰουνίου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σαμψών, τοῦ Ξενοδόχου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Σαβ. γ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. γ΄ 28 – δ΄ 3). ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Γ´ 28 – 31 28 λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 30 ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

9 Μαΐου. “Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν μυροφόρων”. Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠσαΐου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Σαβ. γ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πρξ. θ΄ 19-31). Πραξ. 9,19 Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ὄντων ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς, Πραξ. 9,19 Εμεινε δε ο Σαύλος ολίγας ημέρας μαζή με τους μαθητάς, που ήσαν εις την Δαμασκόν.

Συνέχιση ανάγνωσης