«Ξηλώνεται» ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς καί παραχωρεῖ τήν θέσιν της εἰς τό Ἰσλάμ καί τόν πολυθεϊσμόν

«Ξηλώνεται» ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς καὶ παραχωρεῖ τὴν θέσιν της εἰς τὸ Ἰσλὰμ καί τὸν πολυθεϊσμόν   Ζερβός Γεώργιος ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. Σ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΧΕΙ Η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γεώργιος Ζερβός, Μὲ ποίαν λογικὴν τὸ ΣτΕ ἔδωσε «πράσινον φῶς» εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν

  Μὲ ποίαν λογικὴν τὸ ΣτΕ ἔδωσε «πράσινον φῶς» εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν Τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας ἔδωσε τὴν 1ην Ἰουλίου τὸ «πράσινον φῶς» διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν καὶ ἐνέκρινε τὴν χρηματοδότησιν τῆς ἀνεγέρσεώς του ὑπὸ τοῦ Κράτους. Εἰς τὸ σκεπτικὸν τῆς ἀποφάσεως τονίζεται ὅτι τὸ Τέμενος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γεώργιος Ζερβός, Νέα παρεκτροπή τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου: Ἀνεγνώρισεν «ἁγιότητα» εἰς τόν Πάπαν Ἰωάννην

Αἱ νέαι προκλήσεις τῆς κεφαλῆς τοῦ Φαναρίου εἰς τὴν πορείαν πρὸς τὴν προδοσίαν τῆς Πίστεως ΝΕΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ: ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕΝ «ΑΓΙΟΤΗΤΑ» ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΙΩΑΝΝΗΝ Μὲ συνέντευξίν του εἰς ἰταλικὴν παπικὴν ἐφημερίδα, εἰς τὴν ὁποίαν: 1ον) Υἱοθέτησε τὰς προσφάτους πρακτικὰς τοῦ Βατικανοῦ. 2ον) Ἀπεδέχθη τὴν «ἁγιοποίησιν» τοῦ αἱρεσιάρχου καὶ προστάτου τῶν οὐνιτῶν Πάπα Ἰωάννου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γεώργιος Ζερβός, Συναγερμός: Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν «ἕνωσιν» μὲ τοὺς Παπικούς

    ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ «ΣΠΕΥΔΕΙ ΤΑΧΕΩΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Συναγερμός: Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν «ἕνωσιν» μὲ τοὺς Παπικούς • Αὕτη θὰ εἶναι εἰς ἐπίπεδον κορυφῆς, ἄνευ παραιτήσεως τῶν Παπικῶν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις των καὶ τὰς κακοδοξίας των ΑΠΟ ΕΤΩΝ εἶναι γνωστὸν τὸ «δόγμα τῆς θρησκευτικῆς Γεωπολιτικῆς»: Ψευδένωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μὲ ὅλας τὰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γεώργιος Ζερβός, Ἐκφράζουν νέαν αἵρεσιν ἤ παρενόησαν κυριολεκτικῶς;

Ἐκφράζουν νέαν αἵρεσιν ἢ παρενόησαν κυριολεκτικῶς;  Ζερβός Γεώργιος Ἕνα νέον θεολογικὸν «φροῦ τον» κυκλοφορεῖ εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὀρθόδοξοι καθηγηταὶ τῆς θεολογίας διατυπώνουν τὴν ἄποψιν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναθεώρησιν κάποιων ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ διατάξεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, θὰ πρέπη νὰ ἀναθεωρηθῆ τὸ Εὐαγγέλιον, νὰ καταργηθῆ ἡ νηστεία, νὰ σμικρύνη ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης