Ὁ φόβος καί ἡ θεραπευτική του – Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Β΄ μέρος, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ φόβος καί ἡ θεραπευτική του – Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων,   Β΄ μέρος, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου στίς 28-05-2021 Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό θέμα περί φόβου καί θυμίζω αὐτά πού εἴχαμε πεῖ τήν προηγούμενη φορά, ὅτι ὑπάρχουνε δύο εἴδη φόβου. Τό πρῶτο εἶδος φόβου εἶναι αὐτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ φόβος καί ἡ θεραπευτική του Α’ – Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων», τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ὁ φόβος καί ἡ θεραπευτική του Α’ – Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων», τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, 26-05-2021   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ἐξέταση τῶν διαφόρων παθῶν. Καί φθάσαμε σήμερα στήν ἐξέταση τοῦ φόβου. «Μή φοβηθεῖτε ἀπό τῶν ἀποκτενόντων τό σῶμα, τήν δέ…

Συνέχιση ανάγνωσης