ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν  ὁμιλία αβ΄ α΄. Γιατὶ τάχα τοὺς σέρνει μαζί του ἐνῶ φωνάζουν; Πάλι ἐδῶ θέλει νὰ μᾶς διδάξη νὰ ἀποφεύγωμε τὴ δόξα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἦταν κοντὰ τὸ σπίτι καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύση μακρυὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  Κι αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅ,τι τοὺς εἶπε,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν_θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν_mp3

Π. Σάββας 2013-08-11_Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν_θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-08-2013 (Κήρυγμα στόν Ι. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).

Συνέχιση ανάγνωσης