Ὁ Ψευδοπροφήτης (Μέρος Δ΄)

Διαβάστε εδώ το Γ΄ Μέρος Ποια θα είναι τα τερατώδη σημεία του ψευδοπροφήτου… Και για ενίσχυση της κακοποιού δράσεως, της πλάνης, θα κάνει το προβατόσχημο αυτό θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, με την βοήθεια του διαβόλου μεγάλα και τερατώδη σημεία. Θα κάνει προσωρινές ή ψεύτικες σατανικές θαυματουργίες, σε σημείο, που και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ψευδοπροφήτης (Μέρος Γ΄)

 Διαβάστε εδώ το Β’ Μέρος Το έργο του δευτέρου θηρίου, του ψευδοπροφήτου. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το έργο του δευτέρου, του εκ ξηράς θηρίου, του ψευδοπροφήτου δηλαδή, το οποίο, όπως είπαμε, εκτελεί χρέη υπασπιστού εις την υπηρεσία του Αντιχρίστου. «Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού», λέγει ο Ιωάννης. Έργο του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ψευδοπροφήτης (Μέρος Β΄)

Διαβάστε εδώ το Ά Μέρος Τι λέει η Αποκάλυψη για τον Ψευδοπροφήτη Το δεύτερο θηρίο το εκ της ξηράς. Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη, ότι στην Αποκάλυψη ο σατανάς ονομάζεται δράκων (Αποκ. ΙΒ’ 7). Υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο Αντίχριστος ονομάζεται το «εκ της θαλάσσης θηρίο» (Αποκ. ΙΓ΄ 1). Τώρα εδώ θα δούμε το δεύτερο θηρίο, το «αναβαίνον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ δράκος τῆς Ἀποκαλύψεως σφυρίζει καί ξαπλώνει τούς πλοκάμους του καί περισφίγγει τη γῆ

  ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Τὸ θηρίον μὲ τοὺς ὀπαδούς του θὰ πολεμήση «τοὺς τηροῦνται τἀς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχοντες τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ». Ἀλλʼ οἱ πιστοὶ ὅσον ὀλίγοι καὶ ἐὰν εἶναι θὰ νικήσουν τὸ θηρίον. Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Ζoῦμε ἀναμφισβήτως εἰς πονηρὰς ἡμέρας, εἰς ἡμέρας Ἀποκαλύψεως! Ποιός δὲν…

Συνέχιση ανάγνωσης