Ἡ ἀποκάλυψις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος στήν Πρασινάδα Δράμας

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ ΔΡΑΜΑΣ       Αγαπητοί αναγνώστες, Στό βιβλίο αυτό θά προσπαθήσωμεν νά περιγράψωμεν μιά σειρά θαυμαστών θεϊκών αποκαλύψεων πού είδε μέ οράματα ο Σωτήριος Τσεπίδης εδώ καί δεκαπέντε χρόνια γιά τήν περιοχήν “ΒΡΑΧΟΣ” τού χωριού Πρασινάδος Ν. Δράμας απ΄ όπου κατάγεται.  Στήν τοποθεσίαν αυτήν, σύμφωνα…

Συνέχιση ανάγνωσης