Ὃπως πολύ ὡραῖα παρατήρησε κάποιος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας, ὑπάρχουν δύο συντέλειες, ἀδελφοί μου. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΈΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ.

Πρέπει νά καταλάβουμε ὃτι ὁ καιρός “συνεσταλμένος ἐστί”(Α΄Κορ.ζ΄19). Ὁ καιρός στόν κόσμο αὐτόν εἶναι σύντομος, ἀφοῦ καί γιά τόν ἰδιο τόν κόσμο δέν εἶναι αἰώνιος, ἀλλά καί γι’ αὐτόν μετρημένος.Ὃλα ὃσα σήμερα συμβαίνουν μᾶς ὑπενθυμίζουν τή συντέλεια.Ὃπως πολύ ὡραῖα παρατήρησε κάποιος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας, ὑπάρχουν δύο συντέλειες, ἀδελφοί μου. Ἡ μία εἶναι ἡ “ἀντικειμενική” συντέλεια,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄν ἀμφιβάλεις πῶς ὁ Θεός…

  ΑΝ ΑΜΦΙΒΑΛΗΣ ΠΏΣ Ό ΘΕΌΣ…..   *Ἂν ἀμφιβάλης πώς ὁ Θεός βλέπει κάθε πράξη σου, σκέψου πώς ἂν καί εἶσαι ἂνθρωπος καί χῶμα μπορεῖς ταυτόχρονα νά σκέφτεσαι καί νά βλέπης μέ τό νοῦ σου διάφορους τόπους. Πόσο μᾶλλον μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό ὁ Θεός πού τά βλέπει ὃλα σάν νά εἶναι ἓνας κόκκος…

Συνέχιση ανάγνωσης