Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα: «Ἡ ταπεινοφροσύνη Γ΄, Ἀββᾶ Δωρόθεου- Ἀσκητικά»

Τό Σάββατο 19 Μαΐου 2018 καί ὥρα 19.30-20.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης,  θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Ἡ  ταπεινοφροσύνη Γ΄, Ἀββᾶ Δωρόθεου- Ἀσκητικά».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ἡ ταπεινοφροσύνη (Ἀββᾶ Δωρόθεου-‘Ασκητικά)» .

  Τό Σάββατο 24 Mαρτίου 2018 καί ὥρα 18.30-20.00 μ.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους στήν Κατερίνη ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει τό θέμα:«Ἡ ταπεινοφροσύνη (Ἀββᾶ Δωρόθεου-‘Ασκητικά)» .

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ἠ ἀντιμετώπιση τῆς κενοδοξίας κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου (Ἁγίου Νικοδήμου-Ἀόρατος πόλεμος),» Γ μέρος

Τό Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει τήν ἀντιμετώπιση τῆς κενοδοξίας κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου (Ἁγίου Νικοδήμου-Ἀόρατος πόλεμος), Γ μέρος.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ἡ κενοδοξία»

Τό Σάββατο 27 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει  τήν κενοδοξία (Ἁγ. Νικοδήμου, Ἀόρατος Πόλεμος)

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα « Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου μας»

Τό Σάββατο 13 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει  τήν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου μας

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ὁ ἐναέριος κόσμος τῶν πνευμάτων (π. Σεραφείμ Ρόουζ)»-Β μέρος

Τό Σάββατο 28 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη,  ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει  τόν ἐναέριο κόσμο τῶν πνευμάτων  τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ-Β μέρος

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Oἱ διακοπές τοῦ χριστιανοῦ»

Τό Σάββατο 20 Μαΐου 2017 καί ὥρα 19.00-20.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη   ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Οἱ διακοπές τοῦ χριστιανοῦ». 

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ὁ σκοπός τῆς οἰκογένειας»

 Τήν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 καί ὥρα 18.00 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» (Β Πάροδος, Εἰρήνης 2) στην Κατερίνη   ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Ὁ σκοπός τῆς οἰκογένειας». Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήσει συζήτηση.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στό Λιτόχωρο Πιερίας μέ θέμα «Ἡ προετοιμασία γιά τήν οἰκογένεια»

 Τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 καί ὥρα 17.00 μ.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λιτοχώρου Πιερίας, ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ προετοιμασία γιά τήν οἰκογένεια».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς»

   Τήν Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου 2016 καί ὥρα 18.00 μ.μ., στόν Πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κατερίνης,  , ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ/τη Σάββα τοῦ Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη μέ θέμα «Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου»

Τήν Κυριακή 15 Μαΐου 2016 καί ὥρα 18.30 μ.μ., στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Ζωοδόχου Πηγῆς Περιστάσεως Κατερίνης, ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου». Πληροφορίες γιά μετάβαση στόν κ. Ἀβραάμ Σαλασίδη (τηλέφωνο 6978701526, 2351022183)

Συνέχιση ανάγνωσης