Ὁποῖος ζεῖ σύμφωνα μέ τίς θεῖες ἐντολές ἀπολαμβάνει ὄχι μόνο τά ἐπουράνεια ἀλλά καί τά ἐπίγεια ἀγαθά_Νικηφόρου Θεοτόκη_mp3

Π. Σάββας 2012-09-23_Ὁποῖος ζεῖ σύμφωνα μέ τίς θεῖες ἐντολές ἀπολαμβάνει ὄχι μόνο τά ἐπουράνεια ἀλλά καί τά ἐπίγεια ἀγαθά_Νικηφόρου Θεοτόκη_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 23-09-2012 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τῆς περικοπῆς τῆς θαυμαστῆς ἁλιείας_mp3

Π. Σάββας 2012-09-23_Ἑρμηνεία τῆς περικοπῆς τῆς θαυμαστῆς ἁλιείας_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 23-09-2012 (Κήρυγμα στόν Ναό).

Συνέχιση ανάγνωσης