1941 – 1945: Σφαγές, ἐγκλήματα καί βίαιοι προσηλυτισμοί Ὀρθοδόξων ἀπό τόν Παπισμό στήν Κροατία.

      ΠΗΓΗ: Καθηγητού  Edmond Paris: “Genocide in Satellite Croatia 1941 – 1945” σελ. 235 . Το κείμενο κάτω από τη φωτογραφία λέει: “Vlado Margetic, Φραγκισκανός, προσηλυτίζει με τη βία Ορθοδόξους Σέρβους“   Η εγκληματική ιστορία του Παπισμού, από την αρχή του ως σήμερα, δεν έπαψε. Και ειδικά για τους Χριστιανούς, οι Παπικοί ήταν πάντα…

Συνέχιση ανάγνωσης