ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ – Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιη΄, χωρία 18 ἕως 27 Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

Αποσπάσματα από την ομιλία ΞΓ΄ σχετικά με τον πλούσιο νεανίσκο που επιθυμούσε να κληρονομήσει την αιώνια ζωή «Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε· διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή😉 Ορισμένοι κατηγορούν τον νέο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ’Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος):Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 4 – 10 4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι· 6 καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ’Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος) : Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ε´ 8 – 19 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

1. Χριστός καί Μωϋσῆς. 2.Ἡ πνευματικότητα τῆς νεανικῆς ἡλικίας. Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ

1. Χριστός καί Μωϋσῆς. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 18, 18-27) Πραγματοποιήθηκε στίς 29-11-1987 Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς) 2.Ἡ πνευματικότητα τῆς νεανικῆς ἡλικίας. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 18, 18-27) Πραγματοποιήθηκε στίς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κυνηγοί τοῦ ἐλέους». Κυριακή ΙΓ’ Λουκᾶ. Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

«Κυνηγοί του ελέους» Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά. (Γαλ. ΣΤ΄ 11 – 18) Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης Πολλές φορές στην ουράνια ατμόσφαιρα της αγίας μας Εκκλησίας, γίνεται λόγος περί του «θείου ελέους». Αυτό το «έλεος» και την «ειρήνην του Θεού», εύχεται και ο θείος Απόστολος στο ανάγνωσμα που θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ

  Ὁ πλούσιος Νεανίσκος. Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Κυριακή ΙΓ’ Λουκᾶ 1. Ἀξιοποίησις θείας κλήσεως. 2.Οἱ Ἐντολές. Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ Δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ. Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη 1. Περί ἰδιοκτησίας (δ. 28′). 2.Ἀξία ἀνταπόκρισις εἰς μίαν κλῆσιν τοῦ Θεοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ. Λουκᾶ. Λόγοι Μ. Βασιλείου καί Μ. Ἀθανασίου περί ἀκτημοσύνης καί μοναχικῆς ἀποταγῆς

Α) Αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Μεγάλου Β) Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας του Μεγάλου Λόγοι περί ακτημοσύνης και μοναχικής αποταγής «Έτι εν σοι λείπει. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανοίς, και δεύρο ακολούθει μοι» Α.Ο φιλάνθρωπος Θεός, που φροντίζει για την σωτηρία μας, όρισε για τους ανθρώπους δύο τρόπους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ΙΓ΄Κυριακῆς: Ὁμιλία περί τῆς εὐλαβείας καί περιποιήσεως, τῆς χρεωστουμένης τοῖς ἐναρέτοις ἀνθρώποις (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Α’ Κορ. ιστ’ 13-24) – Η ευλάβεια, η περιποίησις και η υπακοή προς τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, εστίν έργον αρεστόν και ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν. – Τί παθαίνουν όσοι δεν ευλαβούνται, κατακρίνουν και περιφρονούν τους δούλους του Θεού (εναρέτους ανθρώπους, ιερωμένους, διδασκάλους κλπ) – Οι γονείς πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά τους την οφειλόμενη…

Συνέχιση ανάγνωσης