Γέροντας Ἰννοκέντιος: Ἐλεήμων καί θαυματουργός!

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.   Για τον Ιννοκέντιο, αν πω την αλήθεια για το πόσο ελεήμων ήταν, θα φανώ ότι λέω ανοησίες, γιατί πολλές φορές έκλεβε από του αδελφούς και έδινε στους αναγκεμένους. Ήταν υπερβολικά άκακος και απλός, αξιώθηκε δε και χαρίσματος κατά δαιμόνων. Μεταξύ δε άλλων, παρουσία μας, του έφεραν κάποτε ένα νέο που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὕαινα πού ἔφερε στόν ὅσιο Μακάριο τό τυφλό νεογνό της!

 Μας διηγόταν ο Παφνούτιος ο μαθητής του [Οσίου Μακαρίου του Αλεξανδρινού], ότι κάποια μέρα μια ύαινα πήρε το νεογνό της, που ήταν τυφλό, και το έφερε στο Μακάριο· και αφού χτύπησε την πόρτα της αυλής με το κεφάλι, μπήκε ενώ αυτός καθόταν έξω και έριξε στα πόδια του το νεογνό. Το πήρε λοιπόν ο Άγιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καί ἅγιος καί κλέφτης;

Ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ανύπαντρη Χριστιανή γυναίκα που φαινόταν ταπεινή, στην πραγμα- τικότητα όμως ήταν περήφανη και πολύ φιλάργυρη. Ήταν μάλλον φιλόχρυση, παρά φιλόχριστη. Δεν είχε προσφέρει ποτέ κάτι από την περιουσία της, ούτε σε ξένο, ούτε σε φτωχό, ούτε σε κατα- πιεσμένο, ούτε σε μοναχό, ούτε σε φτωχό κορίτσι…  Αυτή τη γυναίκα, που μόνο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ «γεροπόρνος» μοναχός. Ἀπό τό Λαυσαϊκό

 Μια από τις ωραιότερες ιστορίες του Λαυσαϊκού περιγράφει το βίο ενός μοναχού, που αφού εγκατέλειψε το μοναστήρι, δούλευε σαν φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Και όπως από κάθε λιμάνι, ούτε απ’ αυτό έλειπαν οι πόρνες. Ο «μοναχός» δούλευε όλη την ημέρα, και το βράδυ ξόδευε όλα όσα κέρδιζε, «αγοράζοντας» την συντροφιά μιας πόρνης για όλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς διαίτης τῶν πατέρων

     Από το βιβλίο «Λαυσαϊκόν του Αγίου Όρους»  του Αρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτου(†) (Το κείμενο έχει γραφεί το 1953) Ότε η χάρις του Θεού ένευσεν εις την καρδίαν μου ίνα έλθω εις τον ευλογημένον τούτον τόπον της ησυχίας και προσευχής, ήτο Φεβρουάριος του σωτηρίου έτους 1910˙  ο πόθος μου ήτο να μεταβώ εις την Σκήτην…

Συνέχιση ανάγνωσης