Ἐδῶ μιλάμε γιά πνευματικό ἔγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.

Εδώ μιλάμε για πνευματικό έγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.   Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Σε τι είδους πρωτείο αναφέρεται ο πάπας της Ανατολής; Μήπως στο άκρως βλάσφημο, μη φεισθέν ουδέ και αυτού του ιερωτάτου Δόγματος της Αγίας Τριάδος, θεωρητικό κατασκεύασμα των Αμερικής Ελπιδοφόρου και Περγάμου Ιωάννου;   Ανεξαρτήτως των τυχόν εξουσιαστικών και κυριαρχικών βλέψεων του Ρωσικού Πατριαρχείου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή ΔΙΣ ὁμοφώνως ἐπέλεξαν τήν ὁλέθρια τακτική τῆς οὐσιαστικῆς συγκαλύψεως τοῦ σκανδάλου

Στη ΔΙΣ ομοφώνως επέλεξαν την ολέθρια τακτική της ουσιαστικής συγκαλύψεως του σκανδάλου   Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Η υπό την προεδρία του αρχιστρατήγου της ήττας και “χάρτινου επιτελάρχη”, Ιερωνύμου του Β’, λεγόμενη ΔΙΣ, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΩΣ, επί τη βάσει του σχετικού συνοδικού ανακοινωθέντος, να αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας τόσο στον ένοχο αρχιεπίσκοπο Αμερικής όσο και στο Πατριαρχείο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄς μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάχτυλό μας, τή Θεία Εὐχαριστία θέλησαν νά “πλήξουν” μέ τά στάλινοφασιστικά μέτρα πού ἔλαβαν γιά τούς ναούς.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τη Θεία Ευχαριστία θέλησαν να “πλήξουν” με τα στάλινοφασιστικά μέτρα που έλαβαν για τους ναούς. Λυκούργος Νάνης, ιατρός Η στέρηση από το λαό του Θεού, του ζωοπαρόχου Μυστηρίου των Μυστηρίων και Θαύματος των Θαυμάτων, συνιστά ένα από τα πλέον ιδιαζόντως ειδεχθή πνευματικά εγκλήματα και ανήκουστη Ύβρι σε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Περί τῆς ἀποποινικοποιήσεως τῆς βλασφημίας

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΥΝΕΡΝΩΝΤΩΝ Λυκούργος Νάνης, ιατρός Oι αντίχριστοι πολιτικοί εξουσιαστές, της πατρίδας μας τα τέκνα αυτά του σατανά,λίγο προτού παραδώσουν την εξουσία στους καραδοκούντες πολιτικούς “μεσσίες” της αντιπολίτευσης, και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Πρωτοφανής ἀσέβεια σέ ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Ἀττικῆς.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΟ “ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ” (ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ) ΕΣΤΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ! Λυκούργος Νάνης, ιατρός Οι ιερές μονές της πατρίδος μας τυγχάνουν αείποτε πρότυποι χώροι ασκήσεως ευλαβών ψυχών, αποταγής και ξενιτείας. Αγιασμένοι τόποι που ποτίστηκαν με τους ιδρώτες, το αίμα και τα δάκρυα εκλεκτών υπάρξεων.  Επιπροσθέτως, μάλλον κυρίως και πρωτίστως,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Μυριάκης εὖγε στό λεβέντη καί ὁμολογητή ἅγιο Κυθήρων!

ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΑΓΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ!  Λυκούργος Νάνης, ιατρός ΕΥΓΕ, ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΥΓΕ, στον ομολογητή και λεβέντη επίσκοπο των Κυθήρων για τη σθεναρή του αντίδραση. Θα έπρεπε όλοι οι επίσκοποι να τον μιμηθούν. Το άριστο θα ήταν να κατήρχοντο όλοι οι μητροπολίτες εν σώματι στο άγιο πεζοδρόμιο, συμπαραστατούμενοι από τον έντιμο κλήρο, τους μοναχούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Ὄντως τυγχάνει ἐπιβεβλημένη ἡ σύγκληση μίας Πανορθοδόξου Συνόδου

 Όντως τυγχάνει επιβεβλημένη η σύγκληση μίας Πανορθοδόξου Συνόδου Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Σχόλιο από ΕΔΩ Όντως τυγχάνει επιβεβλημένη η σύγκληση μίας Πανορθοδόξου Συνόδου αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς ένεκα των οποίων συγκαλείται η ψευδο-σύνοδος του Κολυμπαρίου, η ονόματι μεν “σύνοδος”, πράγματι δε “συνέδριον ανόμων και συναγωγή πονηρευομένων”, όπως έχει επισταμένως καταδειχθεί. Και ο πρώτος και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Σχόλιο πάνω στό ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τή Μεγάλη Σύνοδο

   ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Η εν προκειμένω στάση της Ελλαδικής Εκκλησίας παρέχει σε πολλούς πιστούς την εντύπωση ότι η τελευταία σύρεται από τις εξελίξεις ενώ θα έπρεπε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Φαντάζομαι ότι η ολότητα των μητροπολιτών της έχει μελετήσει επισταμένως και με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Ποία βέβηλος χειρ “ὀρθοδόξου” χριστιανοῦ συνέταξε τόν παραπάνω κατάπτυστο “ὕμνο” πρός τιμήν τοῦ αἱρεσιάρχη;

  Ποία βέβηλος χειρ “ορθοδόξου” χριστιανού συνέταξε τον παραπάνω κατάπτυστο “ύμνο” προς τιμήν του αιρεσιάρχη;   Λυκούργος Νάνης, ιατρός Σχόλιο από ΕΔΩ «Κωνσταντίνου ἡ Πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε, ἅγει ἑορτήν λαμπροφόρον, δεχομένη τόν Πρόεδρον, Ρωμαίων Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς, Καθέδρας κορυφαίου μαθητοῦ, διαδέχων διαθέσει τε ἐκ ψυχῆς, εὐξώμεθα γηθοσύνως, μεῖνον Παράκλητε ἐν ἡμῖν, ἄγων ἡμᾶς πρός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Τό μέγεθος τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικού φρονήματος καί ἡ διαστροφή τῶν ἀξιολογικῶν κριτηρίων

     Το μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος και η διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων   Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Σχόλιο από ΕΔΩ   Οι Κρήτες ιεράρχες αφού τίμησαν τον αλήστου μνήμης Αθηναγόρα πριν καιρό, σε πρόσφατη εκδήλωση του εκεί Πανεπιστημίου τίμησαν και εγκωμίασαν τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Κάποιοι Κρήτες και Κύπριοι ιεράρχες σε συνεργασία με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λυκοῦργος Νάνης, Πλήρης,διαστροφή τῶν ἁξιολογικῶν κριτηρίων!

     Πλήρης,διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων! Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Σχόλιο από ΕΔΩ   Στην εν θέματι επιστολή βλέπουμε το μακαριστό να ισχυρίζεται, πάντη αυθαιρέτως και ανιστορικώς, ότι “«ἐπανήλθομεν αὐτομάτως εἰς τήν πρό τοῦ 1054 ἐποχήν, καθ’ ἥν ὑπῆρχον μέν διαφοραί μεταξύ των δύο ἐκκλησιῶν καί ἐνίοτε σκληρότερον ἐκδηλούμεναι, ἀλλά διετήρουν τήν ἑνότητα ἐν τοῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης