Ὁ ὑποκριτής κατά τόν Μέγα Βασίλειο

 «Υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο. Ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του Βασιλιά. Έτσι και η ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να παίζουν στη σκηνή της δικής τους ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προκοπή ψυχῆς σημαίνει προκοπή στήν ταπείνωση

Προκοπή ψυχῆς σημαίνει προκοπή στήν ταπείνωση·  ἡ ἔλλειψη προκοπῆς καί ἡ ἀτίμωση προέρχονται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Καλή γνώση τῆς θεοσέβειας σημαίνει καλή γνώση τῆς ταπεινώσεως καί τῆς πραότητος. Ἡ ταπείνωση εἶναι μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλαζονεία καί τό θράσος καί ἡ ἀναίδεια εἶναι μίμηση τοῦ διαβόλου».  (Μέγας Βασίλειος) Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα εἰς περίοδον πείνης καί ξηρασίας (Μέγας Βασίλειος)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: «Στην παρούσα εξαιρετική ομιλία του Μ. Βασιλείου, ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει πλήθος ομοιοτήτων με την σημερινή κατάσταση κρίσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι σημερινές αιτίες των οικονομικών προβλημάτων δεν φαίνονται να είναι τόσο άμεσες με την ανομβρία και την έλλειψη αγαθών από την μη καρποφορία της γης». «Όταν o λέων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰκόνα : Ἕνα παράθυρο πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

   Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης  «Εἶδον εἶδος Θεοῦ τό ἀνθρώπινον καί ἐσώθη μου ἡ ψυχή»(«Εἶδα τήν ἀνθρώπινη μορφή τοῦ Θεοῦ καί σώθηκε ἡ ψυχή μου») (Ἅγ. Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός). Ἡ εἰκόνα στήν ὀρθόδοξη θεολογία ἔχει χαρακτήρα παιδευτικό καί ἐκφαντορικό (ἀποκαλυπτικό). Παιδαγωγεῖ τόν πιστό μιλῶντας του μέ γλώσσα εὐαγγελική, μέ τήν γλώσσα τῆς Θείας Ἀποκάλυψης. Ἀπευθύνεται ταυτόχρονα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Λειτουργία μετά τήν Λειτουργία

  Ἡ Λατρεία τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά εἶναι ἕνα μέρος τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ ἀλλάὁλόκληρηἡζωήτου. Αὐτή ἡ λατρευτική προσφορά τῆς ζωῆς μας πρός τόν  Θεόν εἶναι   τόκατ‘ ἐξοχήν, τόκύριοἔργομαςὡςἀνθρώπων. Μ‘ αὐτήν ἐκδηλώνουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, τήν ἀγάπη μας στόν Κύριο. Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ὁ ὕψιστος βαθμός τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.  Τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐργασία κατά τήν θεολογική σκέψη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης Καθηγητής Α.Π.Θ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ* Η εργασία ως φυσική δραστηριότητα του ανθρώπου, και μία από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις της ζωής του, όχι μό­νο καταφάσκει στο καθαυτό είναι του, αλλά εκφράζει σε ιδι­αίτερα σημαντικό βαθμό και την εσώτερη-πνευματική ποιό­τητά του. Σύμφωνα με τη σύγχρονη εκκοσμικευμένη θεώρηση της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μ. Βασίλειος: Οἱ γονεῖς ἄς ὁδηγοῦν τά παιδιά τους στό μοναχισμό.

 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ  Γράφει ὁ Μ. Βασίλειος: « Ἠκολούθουν δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν παρουσίαν οὐκ ἄνδρες μόνον͵ ἀλλὰ καὶ γυναῖ κες͵ καὶ δι΄ ἀμφοτέρων ἡ λειτουργία τοῦ Σωτῆρος ἐπετελεῖτο. Τοιούτων καὶ οὕτως ἐνδόξων ἀποκειμένων τῇ στρατείᾳ τῇ κατὰ Χριστὸν͵ ἐπιθυμείτωσαν. αὐτῆς καὶ πατέρες παίδων͵ καὶ μητέρες θυγατέρων»…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστολή πρός τήν σύζυγον τοῦ Νεκταρίου (Μέγας Βασίλειος)

Προς την μάνα που έχασε το παιδί της Εσκόπευα να σιωπήσω απέναντι της κοσμιότητάς σου σκεπτόμενος ότι, όπως εις οφθαλμόν, ο οποίος πάσχει από φλεγμονήν, και το απαλώτερον επίθεμα προκαλεί ερεθισμόν, ούτω και εις την ψυχήν, η οποία έχει κτυπηθή από βαρειάν θλίψιν, ο λόγος, όσην παρηγορίαν και αν της φέρη, φαίνεται κάπως να την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Μέγας Βασίλειος γιά τόν πλοῦτο καί τούς πλούσιους

 Κοίταξε προσεκτικά, άνθρωπε, την φύσιν του πλούτου. Διατί τόσον πολύ έχεις συγκλονισθή από τον χρυσόν; Πέτρα είναι ο χρυσός, πέτρα ο άργυρος, πέτρα ο μαργαρίτης, πέτρα η κάθε μία από τας πέτρας και βηρύλλιον και αχάτης και υάκινθος και αμέθυστος και ίασπις. Αυτά λοιπόν είναι τα άνθη τού πλούτου. Άπ’ αυτάς εσύ άλλας μεν αποθηκεύεις με…

Συνέχιση ανάγνωσης