Περί μεμψιμοιρίας (Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου)

  Παρεπονείτο στον Γέροντα κάποιος εξομολογούμενος:  –          Πάτερ, στενοχωρούμαι που μου λείπουν χρήματα για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, συνεργάτες ικανοποιητικοί για να εργάζομαι επιτυχώς, σύζυγος που να μου δίδει ευτυχία, τέκνα που να με υπακούουν…  Και ο Γέροντας τον διέκοψε:  –          Έχεις υγεία;  –          Έχω.  –          Εισόδημα;   –          Καλό. –          Σπίτι;

Συνέχιση ανάγνωσης