Ἄν ἀμφιβάλεις πῶς ὁ Θεός…

  ΑΝ ΑΜΦΙΒΑΛΗΣ ΠΏΣ Ό ΘΕΌΣ…..   *Ἂν ἀμφιβάλης πώς ὁ Θεός βλέπει κάθε πράξη σου, σκέψου πώς ἂν καί εἶσαι ἂνθρωπος καί χῶμα μπορεῖς ταυτόχρονα νά σκέφτεσαι καί νά βλέπης μέ τό νοῦ σου διάφορους τόπους. Πόσο μᾶλλον μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό ὁ Θεός πού τά βλέπει ὃλα σάν νά εἶναι ἓνας κόκκος…

Συνέχιση ανάγνωσης