Μαγικές ἰατρικές τῆς νέας ἐποχῆς

  ΜΑΓΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ  ΜΟΝΑΧΟΣ  ΑΒΡΑΑΜ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Όσοι ασκούν αυτές τις θεραπευτικές έχουν πνευματική επιβάρυνση (oι ασθενείς) διότι κι αν θεραπευθούν σωματικά επιβαρύνονται πνευματικά… Το άρθρο που θα διαβάσετε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο επειδή το υπογράφει ένας έμπειρος και μάχιμος πνευματικός, γνώστης των αιρέσεων και των λοιπών μεθόδων του διαβόλου, αλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Σιωνισμὸς ὡς ἐξωτερικὸς ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου

Ὁ Σιωνισμὸς ὡς ἐξωτερικὸς ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους ἐξωτερικοὺς προαιώνιους ἐχθρούς του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Σιωνισμός, τὸ πρωτοπαλίκαρο τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ἀφοῦ ἐξετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων καὶ ἐσταύρωσε τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ (ὡς ἄνθρωπο), αὐτὴ ἡ συναγωγὴ τοῦ διαβόλου ἐπέσυρε τὴν κατάρα…

Συνέχιση ανάγνωσης