Σωματικές ἀσθένειες τοῦ π. Κλεόπα. ῾Ο τελευταῖος χρόνος τῆς ζωῆς του.Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τοῦ π. Κλεόπα στήν γῆ

 Σωματικές ἀσθένειες τοῦ π. Κλεόπα   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Γιά πολλά ἔτη ὁ π. Κλεόπας χαιρόταν τήν σωματική του ὑγεία καί ἰδιαίτερη τήν πνευματική, διότι εἶχε εὐλογηθῆ ἀπό τόν Θεό μ’ ἕνα ἀνθεκτικό ὀργανισμό. ‘Αλλά, μετά τήν συμπλήρωσι τῶν 70 ἐτῶν, ὁ Γέροντας αἰσθανόταν κουρασμένος…

Συνέχιση ανάγνωσης