Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ

   Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΗ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 1.  Μέὠθεῖ νά μιλήσω ὁἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς πατρικούς κόλπους καί κυοφορήθηκε ἀπερίγραπτα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου. Αὐτός πούἔγινε γιά μένα ὅ,τι ἐγώ εἶμαι, Αὐτός πού εἶναι ἀπαθής ὡς πρός τήν θεότητά Του καί περιβλήθηκε ὡστόσο ὁμοιοπαθές μέἐμένα σῶμα. Αὐτός πού…

Συνέχιση ανάγνωσης