Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ κατεσχέθη_Κήρυγμα στὴν ἀκολουθία τοῦ ἐπιταφίου_mp3

Π. Σάββας 2014-04-17_Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ κατεσχέθη_Κήρυγμα στὴν ἀκολουθία τοῦ ἐπιταφίου_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 17-04-2014 (Κήρυγμα στην ακολουθία των παθών).

Συνέχιση ανάγνωσης