Χρήση τῶν Ψαλμῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία

 Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Κορινθίους (Β’ Κορ. ς’ 19) αναφέρει: «Το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Κατόπιν τούτου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι μετά θάνατον το σώμα μας είναι προωρισμένο να αναστηθή κατά τη Β’ Παρουσία του Κυρίου, ένδοξο και άφθαρτο (όντας χαριτωμένο), και να ενωθή με την αθάνατη ψυχή. Γι’ αυτό,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐλογητός εἶ Κύριε. Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

Εὐλογητός εἶ Κύριε (Ψαλμ.118,12) Ἡ κλῆσις τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας  Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε Ὁ ναός ἦταν γεμᾶτος ἀπό κόσμο. Εἶχε πεθάνει ὁ ἀρχιμανδρίτης Λαυρέντιος, ἄνθρωπος ἐκλεκτός καί φιλάνθρωπος, πολύ ἀγαπημένος ἀπ᾿ ὅλους καί εἶχαν ἔλθει νά τόν ἰδοῦν γιά τελευταία φορά. Τώρα εὑρισκόταν στό νεκροκράββατο, στήν μέση τῆς ἐκκλησίας καί οἱ μοναχοί ὁλόγυρά του. Ἦλθε…

Συνέχιση ανάγνωσης