Ἅγιος Νικολαος Βελιμίροβιτς (Ἐπισκ.Ἀχρίδος) – Αἰσιοδοξία σημαίνει εὐτυχία

  Ο αριθμός των αυτοκτονιών στην εποχή μας αυξάνει ανησυχητικά. Η αγωγή και η διαπαιδαγώγηση παίζει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Ο άνθρωπος διαπαιδαγωγείται ή για να γίνει αισιόδοξος ή για να γίνει αυτόχειρας. Η γενιά μας έχει διαπαιδαγωγηθεί για το δεύτερο. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που προετοιμάζουν τους αυτόχειρες. Η μάνα για παράδειγμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -7 «Ἀνήκετε στὴν ἴδια ὁμάδα μὲ τὸν Ἡρώδη καὶ τὸν Καϊάφα, εἶστε “δολοφόνοι” τοῦ Χριστοῦ». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

              Ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ, λυπημένη παρακολούθησε ὅλους τοὺς δρόμους τῆς πρωτεύουσας, ποὺ τὴν ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὸν Θεό. Μὲ εὐλογημένη χαρὰ θὰ παρακολουθήσει καὶ ὅλους τοὺς δρόμους, ποὺ ὁδηγοῦν στὸν Θεό, γιατί τίποτε πιὸ τρυφερὸ καὶ πιὸ ὡραῖο δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ψυχὴ ἑνὸς ταλαιπωρημένου καὶ ἁπλοῦ λαοῦ! Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, μιὰ τέτοιου εἴδους…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -6 «Δὲν εἶναι μόνον ἡ ἁμαρτία κολλητική, κολλητικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀρετή!». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

 ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Ἐπειδὴ ποτὲ μέχρι τώρα δὲν ἦταν τόσο ἀδύναμα τὰ βασίλεια τῆς γῆς. Τὰ βασίλεια τῆς γῆς δὲν ἦταν ποτὲ πιὸ ἀνίσχυρα νὰ προσφέρουν στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ κάποια ὑψηλὴ ἀξία καὶ κάποιο ὑψηλὸ στόχο. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν μποροῦν νὰ γλυκάνουν τὴ ζωὴ μὲ κάποιο αἰώνιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -5 «Συζήτηση ἀνάμεσα σὲ τρεῖς ἀνθρώπους, στὸν Γολγοθᾶ, στὸν σταυρό: ποτέ, μὰ ποτὲ μὲ λιγότερα λόγια δὲν εἰπώθηκαν περισσότερα». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.             Ἔτσι, τὸ ἴδιο ἀπρόσεκτα ἐνεργοῦμε καὶ ἐμεῖς, ὅταν θέλουμε νὰ προστατεύσουμε τὴν ψυχή μας, τὴν μοναδικὴ πολύτιμη πόλη μας. Ἐπειδὴ ὅσο ἐμεῖς δίνουμε μεγάλη ἐξωτερικὴ μάχη, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὴ ζωή μας, τὴν ἴδια ὥρα τὰ μοχθηρὰ πνεύματα ἐσωτερικὰ κλέβουν τὴν ψυχή μας. .             Τὰ πάθη εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐξαπατοῦν καὶ δηλητηριάζουν τὴν ψυχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -4 «Ἴδιο εἶναι τὸ φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἁμαρτίες: ἡ μετάνοια!». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.             Πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ πῆγαν στὸν πόλεμο γυρίζουν χωρὶς νὰ διδαχτοῦν σχεδὸν τίποτε. Προσωπικὰ γνώρισα ἕναν ἁπλὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐξομολογήθηκε πὼς στὸν πόλεμο ἔνιωσε καὶ κατάλαβε τί σημαίνει νὰ ἔχει κανεὶς τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο δὲν εἶχε νιώσει αὐτὸν τὸν φόβο. Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸν πόλεμο στὸ χωριό του ὡς…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -3 «Διάβολος καὶ Σία». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  .                 Πρὶν ἀπὸ μερικὲς μέρες μὲ ἐπισκέφτηκε ἕνας ἔμπορος, ποὺ μοῦ εἶπε γιὰ τὸν ἑαυτό του τὰ ἑξῆς: «Κληρονόμησα μία ἐμπορικὴ ἐπιχείρηση ἀπὸ τὸν πατέρα μου καὶ ἐπιθυμοῦσα μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴν ἐπεκτείνω. Χρησιμοποιοῦσα κάθε τρόπο καὶ κάθε μέσο γιὰ νὰ πετύχω τὸ στόχο μου….

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -2 «Ἡ μετάνοια σήμερα εἶναι τόσο ἀναγκαία ὅσο ἦταν καὶ στὰ παλαιότερα χρόνια». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  Μέρος Α´ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -1 «Ἐπείγει ἡ μετάνοια, γιατί ὁ θάνατος ἔχει τὸ δικό του ρολόι». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) .              Ἐσεῖς βέβαια, ἀδελφοί μου, ἴσως πεῖτε, πὼς ἐγὼ ἀναφέρω παραδείγματα μετάνοιας, ποὺ στὶς μέρες μας δὲν μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν παράδειγμα. Ἐπίσης ἴσως πεῖτε πὼς ὅλα τὰ παραδείγματα ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀνήκουν ὄχι μόνο σὲ παλιότερες…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -1 «Ἐπείγει ἡ μετάνοια, γιατί ὁ θάνατος ἔχει τὸ δικό του ρολόι». (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.            […] Αὐτὴ ἡ πράξη, τὸ νὰ ἀποβάλλει κανεὶς τὸ φόρεμα τῆς ἁμαρτίας, εἶναι ἡ μετάνοια. Προτείνω λοιπόν, σὲ ὅλους, καὶ σὲ ἐμένα καὶ σὲ ἐσένα τὴν μετάνοια. Ἡ μετάνοια νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας ἀπασχόληση τὶς τελευταῖες ὧρες μας, πρὶν τὸν θάνατο. .            Εἴτε λοιπὸν πεθάνουμε αὔριο εἴτε πεθάνουμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μελέτη γιά τά σύμβολα καί τά σημεῖα. Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  Όσο το παιδί μαθαίνει το αλφάβητο, τα γράμματα καθαυτά είναι για κείνο ένα είδος ειδώλων. Αποτελούν για κείνο την υλική πραγματικότητα. Καθώς το παιδί προφέρει, δίνει όλη την προσοχή του στα γράμματα και με όλη τη διάνοιά του σκέφτεται μόνο τα γράμματα.  Όταν διαβάσει μια λέξη γράμμα προς…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ” Πολλές φορές, ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπό τόν Θεό, σ’ αὐτή τή ζωή, φαίνονται ἀδύναμα, ἀλλά ἐν τέλει εἶναι πιό δυνατά καί ἀπό τά ἀστέρια καί τούς τεράστιους ὠκεανούς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ Ματθ. 22,35-46 Όποιος επιθυμεί να ντροπιάσει τον Θεό, ντροπιάζει τον εαυτό του, και δίνει στον Θεό την ευκαιρία να δοξαστεί περισσότερο. Όποιος ενεργεί έτσι, ώστε να υποτιμηθούν οι δίκαιοι άνθρωποι, εν τέλει υποτιμά τον ίδιο του τον εαυτό και ανυψώνει τον δίκαιο άνθρωπο. Όποιος βάζει την πέτρα στο δρόμο του δίκαιου ανθρώπου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσι, κοινωνοί κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς κρίνοντες καί κρίσιν χηρῶς ὅν προσέχοντες (Ήσ. 1. 15, 23). ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Μέσω του μεγάλου προφήτου Ησαίου, είπε ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ’ και εάν πληθύνητε την δέησιν, ουκ εισακούσομαι υμών αι γάρ χείρες υμών αίματος πλήρεις. Και συμπληρώνει πάλι: οι άρχοντές σου απειθούσι, κοινωνοί κλεπτών, αγαπώντες δώρα, διώκοντες ανταπόδομα, ορφανοίς κρίνοντες και κρίσιν χηρώς ον προσέχοντες (Ήσ. 1. 15, 23). Πράττοντας τέτοια έξω από τούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἄνθρωπος ὡς σῆμα γιά τόν ἄνθρωπο. Ἁγιου Νικολάου Βελιμίροβιτς

  Ο άνθρωπος ως σήμα για τον άνθρωπο Ο Πλάστης των ανθρώπων κάνει τα πάντα για τη σωτηρία τους: για να συνετίσει τους ασύνετους, να φωτίσει τους εσκοτισμένους, να επαναφέρει στον ορθό δρόμο τους παραστρατημένους, να αφυπνίσει τους κοιμισμένους. Έτσι, σηματοδοτεί στους ανθρώπους το άγιο θέλημα και την επιθυμία Του διά των αστέρων, των πραγμάτων,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διαφορές μεταξύ συμβόλων καί σημείων. Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Διαφορές μεταξύ συμβόλων και σημείων Το σύμβολο είναι κάτι το διαρκές ενώ το σήμα είναι στιγμιαίο. Για παράδειγμα, ο σωματικός θάνατος γενικώς, είναι σύμβολο του θανάτου της ψυχής. Ο θάνατος πάλι του υιού του βασιλιά Δαυίδ εξαιτίας της πατρικής αμαρτίας, αποτελεί σήμα για τον πατέρα του, με το οποίο διαπιστώνεται η αμαρτία και ο Δαυίδ…

Συνέχιση ανάγνωσης