Ἀσυγκρίτως πιό ὡραῖα εἶναι ἡ ψυχή πού ἔχει ἐγκάτοικο τό Ἅγιο Πνεῦμα…

Είναι ωραίο το κεφάλι που στολίζεται με πολύτιμο στέμμα, με λίθους ινδικούς και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως πιο ωραία είναι η ψυχή που είναι πλούσια στη γνώση του Θεού και φωτισμένη από φωτεινότατες θεωρίες και έχει εγκάτοικο το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος θα διηγηθεί επάξια την ομορφιά της μακάριας εκείνης ψυχής;   Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψυχωφελή κεφάλαια (Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης)

  Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα δεν μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ· γιατί ο Κύριος είπε: «Όποιος με αγαπά, θα τηρήσει τις εντολές μου» (Ιω. 14:15). Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύουμε σ’ Αυτόν, ας…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Αὐτή τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν φρόντισε, ἐσύ ἀσκητή, μέ ὅλη σου τή δύναμη νά κατακτήσεις. Νά προσεύχεσαι μέρα καί νύχτα, εἴτε ἄθυμος εἶσαι εἴτε εὔθυμος»

….ἔκκλινον άπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν. Ὀφθαλμοί Κυρίου ἐπί δικαίους, καί ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Ψαλμ. 33 : 15-16 Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης 100 ψυχωφελή κεφάλαια 57. Ὅταν κάθεσαι στό κελί σου, μήν κάνεις τό ἔργο σου δίχως λόγο καί γεμάτο ὀκνηρία. Γιατί λένε: «Ἐκεῖνος πού βαδίζει χωρίς σκοπό, θά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη· κι ὅποιος μένει στήν ἀγάπη, μένει στό Θεό, καί ὁ Θεός σ᾿ αὐτόν»

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης 100 ψυχωφελή κεφάλαια Ἡ πίστη πού ἔχει κανείς μέ ἐσωτερική αἴσθηση, γεννᾶ τό φόβο τοῦ Θεοῦ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ μᾶς διδάσκει τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Γιατί, λέει, ὅπου ὑπάρχει φόβος, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ἀπό τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν συγκροτεῖται ἡ πρακτική ἀρετή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀρχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«….μήν ὑποχωρήσεις ἀπό τήν ὑπερβολή τῶν πονηρῶν λογισμῶν, μήν ἀποφύγεις τήν αὐστηρότητα τοῦ πνευματικοῦ πατέρα, μήν….. ἀλλά ἀφοῦ βάλεις στήν καρδιά σου τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ὅποιος ὑπομείνει ὥς τό τέλος, αὐτός θά σωθεῖ»,…..»

  Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης 100 ψυχωφελή κεφάλαια 37. Ἔχω ἀκούσει ἀπό πεπειραμένους καί πρακτικούς γέροντες ὅτι οἱ πονηροί λογισμοί γεννιοῦνται στήν ψυχή ἀπό τό στολισμό τῶν ἐνδυμάτων, τό χορτασμό τῆς κοιλιᾶς καί τίς βλαβερές συναναστροφές. 40. Ἄν συγκατοικήσεις μέ πνευματικό πατέρα καί βρεῖς ὠφέλεια ἀπ᾿ αὐτόν, κανείς νά μή σέ χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη του…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεωρητικό» μέρος β΄ τελευταῖο

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης Δέ θά παραλείψομε νά κάνομε λόγο καί γιά φόβο. Ὅσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ θεῖος ἔρωτας, τόσο μεγαλώνει μαζί καί ὁ φόβος. Γιατί ὅση εἶναι ἡ ἐλπίδα νά ἐπιτύχομε τό Ἀγαθό (ἡ ὁποία κεντᾶ τούς πληγωμένους ἀπό τό θεῖο ἔρωτα περισσότερο ἀπό τίς ἀπειλές μυρίων κολάσεων, γιατί τό νά ἐπιτύχομε τό Ἀγαθό προξενεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεωρητικό» μέρος α΄

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ ἀγώνας νά σπάσει ὁ ἄνθρωπος τόν γερό αὐτό δεσμό καί νά ἐλυθερωθεῖ ἀπό τή λατρεία τῆς ὕλης καί νά ἀποκτήσει τήν ἕξη τῶν καλῶν! Χρειάζεται πράγματι γενναία καί ἀνδρεία ψυχή γιά νά ξεμακρύνει ἀπό τήν ὕλη. Ἐκεῖνο πού φροντίζομε δέν εἶναι μόνο ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη, γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς θά καλέσομε τούς ἑαυτούς μας πιστούς;

   Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη, είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα, δε μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ· γιατί ο Κύριος είπε:  «Όποιος με αγαπά, θα τηρήσει τις εντολές μου». Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύομε σ’ Αυτόν, ας εργαζόμαστε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιατί ἡ ἀρετή συνυφαίνεται ἀπό τά δύο, τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν προθυμία τοῦ ἀνθρώπου»

  Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης   68. Κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν μπορεῖ μέ τήν δική του δύναμη νά γλυτώσει ἀπό τίς μεθόδους καί τίς τέχνες τοῦ πονηροῦ, παρά μόνο μέ τήν ἀνίκητη δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Μάταια λοιπόν πλανιοῦνται ὅσοι ὑπερηφανεύονται καί φουσκώνουν διαφημίζοντας ὅτι μέ τίς ἀσκήσεις πού κάνουν καί μέ τό αὐτεξούσιό τους καταργοῦν τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τέλειο μίσος μέ ὅλη τήν καρδιά μας διδάσκει ὁ Δαβίδ νά ἔχομε ἐναντίον τῶν δαιμόνων, γιατί εἶναι ἐχθροί τῆς σωτηρίας μας· »

  Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης   61. Εἶπε κάποιος ἀπό τούς παλαιούς, ὀρθά καί πετυχημένα, ὅτι ἀπό τούς δαίμονες πού μᾶς πολεμοῦν, πρῶτοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς ἔχουν ἀνατεθεῖ οἱ ὀρέξεις τῆς γαστριμαργίας, ἐκεῖνοι πού μᾶς ὑποβάλλουν τή φιλαργυρία καί ἐκεῖνοι πού μᾶς παρακινοῦν στήν κενοδοξία. Οἱ ἄλλοι δαίμονες ἔρχονται πίσω ἀπό αὐτούς καί τούς διαδέχονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

     «Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον,  ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·…   … χρηστός ἀνήρ ὁ οἰκτείρων καί κιχρῶν·  οἰκονομήσει τούς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει,…  … ἀπό ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται·  ἑτοίμη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπί Κύριον.»  Ψαλμ. 111: 1, 5, 7.  100. «Τέλος τοῦ λόγου μας –εἶπε ὁ Ἐκκλησιαστής– νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

   «τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλύοντες,»  Ρωμ. Ιβ΄: 11  99. Πρέπει ὁ μοναχός, ὡς υἱός νά ἀγαπᾶ τό Θεό μέ ὅλη τήν καρδιά καί μέ ὅλη τή διάνοια· ὡς δοῦλος νά εὐλαβεῖται καί νά ὑπακούει σ᾿ Αὐτόν καί μέ φόβο καί τρόμο νά ἐκτελεῖ τίς ἐντολές Του. Πρέπει νά εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

   «μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι,  οὕς ἐλθών ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας.  Ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καί  ἀνακλινεῖ αὐτούς, καί παρελθών  διακονήσει αὐτοῖς.»  Λουκ. Ιβ΄: 37  97. Ὁ πρῶτος ἀγώνας μας εἶναι νά ἐλαττώσομε τά πάθη καί νά τά νικήσομε κατά κράτος. Δεύτερος ἀγώνας εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν καί νά μήν ἀφήσομε ἄδεια καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

   «Ὁ Θεός ὁ Θεός μου, πρός σέ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ.» Ψαλμ. 62 : 2  94. Ὅ,τι ἀγαπᾶ κανείς, μέ αὐτό ἐπιθυμεῖ νά βρίσκεται ἀχώριστα καί ἀδιάλειπτα καί ἀποστρέφεται ὅλα ὅσα τόν ἐμποδίζουν ἀπό τήν συνομιλία καί συναναστροφή μέ αὐτό….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

  Νά ἀναζητᾶς τούς ἐρημικούς καί ἀκατοίκητους τόπους, καί μή δειλιάσεις ἄν ἐκεῖ ὑπάρχει ἔλλειψη καί στενοχώρια ἀπό τά ἀπαραίτητα τῆς ζωῆς. Ἄν σέ περικυκλώσουν οἱ ἐχθροί σάν μέλισσες ἤ κακοί κηφῆνες, καί σοῦ ἐπιτεθοῦν μέ κάθε λογῆς πολέμους καί σέ συγχίζουν μέ ποικίλους λογισμούς, ἐσύ μή φοβηθεῖς καί μή στήσεις τό αὐτί σου νά…

Συνέχιση ανάγνωσης