5 Νοεμβρίου Συναξαριστής. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, τῶν Ἁγίων Ἑρμά, Πατρόβα, Λινοῦ, Γαΐου, Θεοτίμου, Δωριθέου Πρεσβυτέρου, Εὐψυχίου, Καρτερίου, Σιλβάνου, Παμφίλου, Φιλοθέου, Νεάρχου καὶ οἱ σὺν αὐτῶν Μάρτυρες, Γρηγορίου Ὁμολογητῆ, Κάστορα καὶ Ἀγαθαγγέλου, Δομεντίου καὶ Παύλου, Ἰωνὰ Θαυματουργοῦ.

Οἱ Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη Ἔζησαν τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ., ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος. Οἱ γονεῖς τοῦ Γαλακτίωνα, Κλειτοφῶν καὶ Λευκίππη, ἦταν πρῶτα εἰδωλολάτρες. Κάποιος, ὅμως, ἱερομόναχος, ποὺ ὀνομαζόταν Οὐνούφριος, τοὺς προσείλκυσε στὴν χριστιανικὴ πίστη. Ἀπὸ τότε διέθεταν τὰ πλούτη τους σὲ κάθε ἀγαθοεργία. Τὸν δὲ γιό τους Γαλακτίωνα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ…

Συνέχιση ανάγνωσης