Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος): Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 – 7   1 Αδελφοί Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ – Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιη΄, χωρία 18 ἕως 27 Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

Αποσπάσματα από την ομιλία ΞΓ΄ σχετικά με τον πλούσιο νεανίσκο που επιθυμούσε να κληρονομήσει την αιώνια ζωή «Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε· διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή😉 Ορισμένοι κατηγορούν τον νέο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ’Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος) : Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ε´ 8 – 19 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος πρός τούς πλουτοῦντας_Μεγάλου Βασιλείου_2ο μέρος_mp3

Π. Σάββας 2012-08-26_Λόγος πρός τούς πλουτοῦντας_Μεγάλου Βασιλείου_2ο μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-08-2012 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος πρός τούς πλουτοῦντας_Μεγάλου Βασιλείου_1ο μέρος_mp3

Π. Σάββας 2012-08-26_Λόγος πρός τούς πλουτοῦντας_Μεγάλου Βασιλείου_1ο μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-08-2012 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης