Οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι βουτηγμένοι στήν ἁμαρτία καί στό σκότος, εἶναι μπερδεμένοι καί οἱ πράξεις τους εἶναι παράλογες.

Οι άνθρωποι που είναι βουτηγμένοι στην αμαρτία και στο σκότος, είναι μπερδεμένοι και οι πράξεις τους είναι παράλογες. Παράδειγμα 1ο: Ο Ιούδας κατεφίλησε το Χριστό, όταν Τον πρόδωσε. Αν ο Ιούδας αγαπούσε το Χριστό, γιατί Τον πρόδωσε, φέρνοντας στρατιώτες να Τον συλλάβουν; Αν πάλι ο Ιούδας δεν αγαπούσε το Χριστό, γιατί Τον κατεφίλησε με τέτοια…

Συνέχιση ανάγνωσης