Ἡ κατάργηση τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος Καθηγητὴς Τὰ συνειδητὰ ὄγανα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ  κέντρα τῶν Βρυξελῶν,  μᾶς ἐπιβάλουν τὴν κατάργηση τῆς ἑορτῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ πιστεύω, ἔστω καὶ μὲ λίγη δόση καχυποψίας, πὼς σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ στήσιμο τῆς πολεμικῆς ἐναντίον τῆς ὀρθοδοξίας μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀμέτοχά τα ὄργανα…

Συνέχιση ανάγνωσης