Πεντηκοστιανοί «θεραπευταί». Ἡ περίπτωσις τοῦ Benny Hinn(2ον). Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 Πεντηκοστιανοί «θεραπευταί». Ἡ περίπτωσις τοῦ Benny Hinn (2ον) Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά μας γιά τόν Πεντηκοστιανό «θεραπευτή» καί τηλευαγγελιστή Benny Hinn θά παρουσιάσουμε τά ὅσα ἔλαβαν χώρα κατά τή δεύτερη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα καί τή συγκέντρωση, πού ἔλαβε χώρα στίς 24/9/2006 στό Ο.Α.Κ.Α. μέ τή συνδρομή Ἑλλήνων…

Συνέχιση ανάγνωσης