1)Περί θανάτου καί σωτηρίας ψυχῆς_mp3 ,2)Ματαιότης ματαιοτήτων_1ο Μέρος, Ἐκκλησιαστής_Παλαιά Διαθήκη_mp3.

1)Π. Σάββας 2010-10-03_Περί θανάτου καί σωτηρίας ψυχῆς_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 03-10-2010 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι) 2)Π. Σάββας 2008-07-16_Ματαιότης ματαιοτήτων_1ο Μέρος, Ἐκκλησιαστής_Παλαιά Διαθήκη_mp3. Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-07-2008 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

Συνέχιση ανάγνωσης