Ἡ ἀμφίεσις τῶν χριστιανῶν

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Ἡ ἀμφίεσις τῶν χριστιανῶν   «Ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσµίῳ, µετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσµεῖν ἑαυτάς, µὴ ἐν πλέγµασιν ἢ χρυσῷ ἢ µαργαρίταις ἢ ἱµατισµῷ πολυτελεῖ» (Α΄ Τιμ. β΄, 9). (Δηλ.: Τὸ ἴδιο θέλω καὶ αἱ γυναῖκες νὰ προσεύχωνται µὲ ἐνδυµασίαν σεµνήν, νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτόν τους µὲ συστολὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νεκτάριος : Ὁ πολύπαθος θαυματουργός ἐπίσκοπος

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Ο ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού   Ουδέποτε έλειψαν από την Εκκλησία μας οι άγιοι και αυτό είναι το μόνιμο θαύμα στη δισχιλιόχρονη ιστορική της πορεία. Οι άγιοι, άνδρες και γυναίκες, είναι τα ορατά σημεία της λυτρωτικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, το Οποίο αναγεννά τους ανθρώπους και τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἀληθινὰ πλούσιος

  Ὁ ἀληθινὰ πλούσιος (Κυριακή Ε΄Λουκά)   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Μιὰ ἀπὸ τὶς διδακτικώτερες παραβολὲς μᾶς παρουσιάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Ε’ Κυριακὴ Λουκᾶ. Καὶ μάλιστα εἶναι μιὰ παραβολὴ ποὺ ἀναφέρει μόνον ὁ Λουκᾶς ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστές, διότι, ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ Χρυσόστομος, ἐὰν ἀνέφεραν ὅλοι τὰ ἴδια ἢ περίπου τὰ ἴδια,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διδαχές τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

  Πρόλογος   Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός, αποτελεί ένα δώρο του Θεού στον κόσμο, στις πενιχρές μέρες του εικοστού αιώνα. Στο πρόσωπό του ανακαλύπτει κανείς ένα μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, όπου η αγιότητα του βίου συνδυάζεται με τη χάρη της θαυματουργίας και την ορθόδοξη διδασκαλία. Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης το 1846….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τελειομανία καὶ οἱ νέοι

Ἡ τελειομανία καὶ οἱ νέοι   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Μία γνωστή μας μαθήτρια, καλοί μου φίλοι, ἀπὸ μικρὴ ποὺ ἦταν τῆς ἄρεσε πολὺ ἡ κολύμβηση. Οἱ γονεῖς της ἔκαναν ὅ,τι ἔπρεπε, γιὰ νὰ γίνει ἀθλήτρια τῆς κολύμβησης. Ὁ ἀγώνας της γιὰ νὰ ἔχει τῆς ἀνάλογες ἐπιδόσεις εἶναι ἀξιοθαύμαστος. Ὅπως καὶ οἱ ἐπιτυχίες. Καὶ τὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης: Μία ἀπό τίς σημαντικότερες ἁγίες μορφές τοῦ 20οῦ αἰώνα!

Ο άγιος Γεώργιος Καρσλίδης (1901-1959) αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές, και σημαντικότερες αγίες μορφές του 20ού αιώνα! Η ζωή του μοιάζει σαν να ανακεφαλαιώνει πολλές άλλες μορφές αγίων βιοτών τις οποίες διαβάζουμε στον συναξαριστή. Άλλωστε, δεν είναι απλά ένας όσιος της εκκλησίας, αλλά και ένας ομολογητής-μάρτυρας ο οποίος έζησε ιδιαίτερα σκληρές μέρες δοκιμασίας και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπέναντι εἰς τοὺς κατηγόρους τῆς Ἐκκλησίας

  Ἀπέναντι εἰς τοὺς κατηγόρους τῆς Ἐκκλησίας   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ κατήγοροι τῆς Ἐκκλησίας ποτὲ δὲ θὰ ἐκλείψουν. Πάντα θὰ ὑπάρχουν οἱ ἐθελοντὲς τοῦ διαβόλου, ποὺ θὰ τεντώνουν τὰ τόξα τους καὶ θὰ ἐκτοξεύουν τὰ δηλητηριώδη βέλη τους. Σκοπὸς τους εἶναι νὰ περιορίσουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τῆς στερήσουν τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δικαίωμά μας ἡ… ἁμαρτία;

Δικαίωμά μας ἡ… ἁμαρτία;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Μὲ πολλοὺς τρόπους παρουσιάζεται στὴ ζωή μας ἡ ἁμαρτία, καλοί μου φίλοι. Τώρα χρησιμοποιεῖ ἕναν ἄλλο, ἐντελῶς σύγχρονο καὶ τέλεια ἐπικίνδυνο τρόπο. Ὅτι τάχα αὐτὴ εἶναι «γοῦστο μας καὶ καπέλο» μας, ὅπως λέμε, δηλαδὴ δικαίωμά μας! Καὶ μάλιστα ἀναφαίρετο (= δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ εὐκολόπιστοι «ἄπιστοι»

  Οἱ εὐκολόπιστοι «ἄπιστοι»   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Συχνὰ ἀκοῦμε στὶς συζητήσεις τῶν ἀνθρώπων νά γίνεται λόγος γιὰ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ πόση ἀξία ἔχει στὴ ζωή τους. Διατυπώνονται ἐπιπόλαιες ἀπόψεις ἢ ἐπαναλαμβάνονται ἰδέες διαφόρων «σοφῶν» τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν εἶχαν ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία! Πολλοὶ ἀρέσκονται νὰ ἐμφανίζονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου Σου

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Ἡ εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου Σου   Ἡ ὀπισθάμβωνος εὐχή, ποὺ λέγεται πρὸς στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀναφέρει: «Ἁγίασε τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ».   Ὁ εὐπρεπισμὸς τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ θὰ πρέπη πάντα νὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πλεονεξία

  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Ἡ πλεονεξία   «Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ» (Λουκ. ιβ΄, 15). (Δηλ.: Ἐκ τῆς ἀφορμῆς δὲ ταύτης εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς αὐτούς, ποὺ τὸν ἤκουαν· προσέχετε καὶ προφυλάσσεσθε ἀπὸ κάθε εἶδος πλεονεξίας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία;

  Τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία;   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Εὔκολα διαπιστώνει ἕνας συνειδητὸς χριστιανὸς ὅτι στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν πολλὰ στοιχεῖα καὶ κομικὲς συνήθειες, ποὺ μειώνουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ νοθεύουν τὴ γνησιότητα τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιὰ μιὰ πραγματικότητα, τὴν ὁποία δὲν καταδικάζουν οἱ κληρικοὶ ποὺ κυριαρχοῦνται ἀπὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἴμεθα περαστικοὶ εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν

  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Εἴμεθα περαστικοὶ εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν   Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. δ΄ 17) γράφει: «Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν». (:Αὐτὸ λοιπὸν λέω καὶ σᾶς τὸ ζητῶ ἔντονα ὡς ἄνθρωπος συνδεδεμένος μὲ τὸν Κύριο:νὰ μὴ συμπεριφέρεστε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰρήνη μετά τοῦ Θεοῦ ἀσυγκρίτως προτιμωμένη καί προηγουμένη τῆς εἰρήνης μετά τοῦ κόσμου

Η ειρήνη μετά του Θεού ασυγκρίτως προτιμωμένη και προηγουμένη της ειρήνης μετά του κόσμου   Η υπερεκτιμώμενη και εγωιστικώς και ανθρωποκεντρικώς προτιθέμενη της ειρήνης του Θεού, απροσδιόριστη και «αθεμελίωτη» ειρήνη του κόσμου και η ψευδεπίγραφος ειρήνη της Εκκλησίας μετ΄ αυτού, με τις συνεχείς αναφορές και ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις, για την εδραίωσή της σε όλον τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Πύργος τῆς Βαβέλ χτίζεται καί πάλι μέ ρυθμούς “ἀνάπτυξης”

  Πρωτ. Στέφανος Στεφόπουλος   Ο Πύργος της Βαβέλ χτίζεται και πάλι με ρυθμούς “ανάπτυξης”   Όλοι γνωρίζουμε από παιδιά την ιστορία του Πύργου της Βαβέλ. Την εποχή που δεν ντρέπονταν οι δάσκαλοι και οι Υπουργοί Παιδείας να διδάσκονται τα θρησκευτικά στα σχολεία μας, μάθαμε πως κάποτε (Γένεση 11, 1-9) οι απόγονοι του Νώε, που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρνηταί τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος

Ἀρνηταί τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικοὶ στὶς κοινωνικές τους ἐκδηλώσεις καὶ νὰ μὴ ἀκολουθοῦν ἐπιπόλαια τὴ νοοτροπία τῶν κοσμικῶν ἢ νὰ ἀποδέχονται τὶς θεωρίες τους γιὰ τὴ ζωή. Ποτὲ ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστεύονται τὰ ὅσα βλέπουν καὶ ἀκοῦν ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης, τὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μήνυμα S.O.S. ἀπό τόν βυθό

  Μήνυμα S.O.S. ἀπό τόν βυθό   Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος   Ὑπάρχουν στιγμές πού βρίσκεται κα­νείς μετέωρος ἀπέναντι σέ ἀνθρώπινα ναυάγια καί τραγωδίες. Καί διερωτᾶται ἄν αὐτά θά μποροῦσαν νά ἀ­ποφευχθοῦν ἤ τά προκάλεσε ἡ ἀν­θρώ­πινη ἀβελτηρία καί ἡ «ὕβρις»… Ὅ­ποια, ὅμως, κι ἄν εἶναι ἡ αἰτία τους, τό ἀποτέλεσμα δέν ἀλλάζει, ἀφοῦ ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μόνη ὁδός σωτηρίας εἶναι ὁ Χριστός

  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (Κήρυγμα τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, 10.9.2023)     1. Προγραμματισμὸς ὁμιλητικοῦ ἔργου     Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως σήμερα καὶ ἤδη ἔχουμε μπεῖ ἀπὸ τὴν 1η Σεπτεμβρίου στὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος. Στὰ κηρύγματά μας τὶς Κυριακές, μετὰ τὴν ἀνάγνωση…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες πυρκαγιές καί τίς καταστροφικές πλημμύρες)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ   Εν Πειραιεί τη 25η Σεπτεμβρίου 2023   ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ   (Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές και τις καταστροφικές πλημμύρες)   Τόσον οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου και Αυγούστου, όσο και οι πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία, είχαν, καθώς μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμεῖς θὰ Τὸν δεχθοῦμε στὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας; (Κυριακή Α΄ Λουκᾶ)

Ἐμεῖς θὰ Τὸν δεχθοῦμε στὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας;   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ὅπως τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο, ξεκινάει μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου καὶ τὴν κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν «παρὰ τὴν λίμνην τῆς Γεννησαρέτ» (Ματθ., δ’ 18-23), ἔτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, κατὰ τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Ἔχουμε ἀναφερθῆ σὲ παλαιότερο ἄρθρο μας στὰ «Παράδοξα τῆς Κοιμήσεως» τῆς Θεοτόκου, πῶς δηλαδὴ ἕνα γεγονὸς θλίψεως, πόνου καὶ ὀδύνης, ὅπως εἶναι ἡ Κοίμηση, μετατρέπεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας σὲ ποίημα χαρᾶς καὶ μάλιστα ἀγαλλιάσεως, καθ’ ὅτι ὁ «θάνατος» τῆς Παναγίας εἶναι μετάσταση «ἐκ τοῦ θανάτου πρὸς τὴν ζωήν» καὶ μάλιστα «ἀπὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ὄντως οὖν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας

Γράφει ὁ Ἀριστείδης Δασκαλάκης   Η φράση αυτή περιέχεται στην απολογία του Αγίου Αριστείδη. 13 Σεπτεμβρίου αδελφοί μου εορτάζουμε τη μνήμη ενός μεγάλου απολογητού και ομολογητού της πίστεώς μας, των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Του αγίου και ισαποστόλου Αριστείδου του φιλοσόφου. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αριστείδου, του επιφανούς αυτού Αθηναίου φιλοσόφου και πανευφήμου μάρτυρος του Χριστού,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Νὰ γίνωμε σταυρικοὶ ἄνθρωποι

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ θὰ ἑορτάσῃ, σὲ λίγες ἡμέρες, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ὅλοι μαζὶ οἱ πιστοὶ πανηγυρίζομε γιὰ τὸ κορυφαῖο αὐτό, γιὰ τὴν σωτηρία μας, γεγονός. Πανηγυρίζομε καὶ τιμοῦμε ὄχι μόνον τὸ Τίμιο Ξύλο, τὸ Ὁποῖο ἐξαγιάστηκε ἀσφαλῶς καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ χύθηκε πάνω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἂς γίνωμε καλοὶ γεωργοὶ (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου)

  Ἂς γίνωμε καλοὶ γεωργοὶ   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ἡ παραβολὴ ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὶς Ἐκκλησίες μας τὴν ΙΓ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου εἶναι γνωστὴ ὡς «παραβολὴ τοῦ ἀμπελῶνος» ἢ «παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν», τὴν ὁποία ἀπευθύνει ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους.   Τί ἔχει προηγηθῆ τῆς παραβολῆς αὐτῆς;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩ ΕΤΕΙ (227-2023)   Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2023   Ἀριθ. Πρωτ.: 174

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας

  Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Μιὰ σεβάσμια μορφὴ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἕναν Ἅγιο μὲ πολλαπλὲς ἰδιότητες, ὅπως διαβάζομε στὸ Ἀπολυτίκιό του: ὑπῆρξε προφήτης, πρόδρομος, βαπτιστὴς καὶ κήρυκας, μάλιστα δὲ μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ὑστερήσῃ οὐδόλως σὲ καμμία ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀποστολές.   Δὲν γνωρίζει πραγματικὰ κανεὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς

  Ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ὡς γνωστόν, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν διαθέτει μόνον τὴν διάσταση τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὴν μορφωτικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ διάσταση, ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν πρώτων κοινοτήτων, ὅπου οἱ Ἀπόστολοι ἀσκοῦσαν τὸ πνευματικὸ καὶ μορφωτικὸ λειτούργημα, ἐνῶ οἱ διάκονοι ἐξελέγησαν, γιὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος

  Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ἡ Ἐκκλησία μας τιμάει στὶς 27 Αὐγούστου τὴν μνήμη ἑνὸς φωτεινοῦ Ἁγίου, ὅπως φανερώνει καὶ τὸ ὄνομά του, τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζομε πολλά, οὔτε πότε ἀκριβῶς ἔζησε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ἀμφισβητεῖται ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγωνία καὶ ἀγώνας (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου)

  Ἀγωνία καὶ ἀγώνας   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Μιὰ μορφὴ καλῆς ἀγωνίας παρουσιάζεται στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὶς Ἐκκλησίες μας τὴν Κυριακὴ ΙΒ’ Ματθαίου (ιθ’ 16-24). Καὶ μάλιστα ἡ καλὴ αὐτὴ ἀγωνία διακατέχει ἕναν νέο, ὁ ὁποῖος προσερχόμενος στὸν Κύριο τὸν ῥωτᾶ: «τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;» (ὅ. π. 16)…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παναγία ὡς πρότυπο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς

  Ηρακλής Ρεράκης Καθηγητής ΑΠΘ   Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων   Η Παναγία ως πρότυπο της εν Χριστώ ζωής   Η Θεοτόκος Παρθένος είναι κόρη δύο αγίων μορφών της Καινής Διαθήκης, του Ιωακείμ και της Άννας, των οποίων τις προσευχές εισάκουσε ο Θεός και, αν και ήταν ηλικιωμένοι, ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και τους…

Συνέχιση ανάγνωσης