Νὰ μὴν κατακρίνουμε, διότι ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει νὰ πέσουμε κι ἐμεῖς στὶς ἴδιες ἁμαρτίες

Ο Γέροντας συμβούλευε να μην κατακρίνουμε τους άλλους για τις αμαρτίες τους, διότι ο Θεός θα επιτρέψει να πέσουμε κι εμείς στις ίδιες αμαρτίες. Μου έλεγε: “Έτσι, μια νοικοκυρά σ’ ένα χωριό, την ώρα που άναβε φωτιά στο φούρνο της για να ψήσει ψωμί, ευχήθηκε να μπορούσε να σουβλίσει και να κάψει ζωντανή στο φούρνο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής: «Βάζε μετάνοια συνεχῶς ὅταν σφάλλεις καί μή χάνεις καιρό»

  Ἔλαβα, παιδί μου, τήν ἐπιστολή σου, καί εἶδα σ’ αὐτή τήν ἀνησυχία σου.   Ὅμως μή λυπᾶσαι, παιδί μου. Μήν ἀνησυχεῖς τόσο. Καί ἄν πάλι ἔπεσες, πάλι σήκω. Ὀνομάσθηκες οὐρανοδρόμος. Δέν εἶναι, παράξενο νά σκοντάφτει ἐκεῖνος πού τρέχει. Μόνον χρειάζεται νά ἔχει ὑπομονή καί μετάνοια κάθε στιγμή.   Βάζε λοιπόν μετάνοια συνεχῶς, ὅταν σφάλλεις,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντος Ἐφραὶμ Καθηγουμένου Ἱερὰς Μονῆς Φιλοθέου – Περὶ Παθῶν Μέρος 1ο

  Ἀγωνίζου, τέκνον, διότι ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι στενός καί ἀκανθώδης, ὄχι φυσικῶς ἀλλά διά τά πάθη μας· καί ἐφ᾿ ὅσον θέλομεν νά ἐκριζώσωμεν ἀπό τήν καρδίαν μας τά πάθη, τά ὁποῖα εἰκονίζονται ὡς ἀκανθώδεις ριζίδες, διά νά φυτεύσωμεν χρήσιμα φυτά, φυσικῶς θά κοπιάσωμεν πολύ καί τά χέρια μας θά αἱματώσουν καί τό πρόσωπόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σταχυολογήματα «Περί Ὑπακοῆς» Μέρος 2ο

ι΄. Τότε ἔχει ἀξίαν ἡ ὑπακοή, ὅταν κόβεται τό θέλημα μέ πόνον καί κόπον· διότι αἱ συνήθειαι εἰς τά πάθη παρομοιάζονται ὡσάν τάς ρίζας, ὅπου ἔχουν ἀγκάθια καί ὅποιος θελήσῃ νά ξερριζώσῃ τάς τοιαύτας ρίζας, φυσικά θά πονέσῃ, θά ἀγκιλωθῇ καί θά τρέξουν τά χέρια του αἷμα· τοιουτοτρόπως καί εἰς τήν ἐκρίζωσιν τῶν κακῶν συνηθειῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Ἀγάπης καί Συγχωρητικότητος πρός τούς ἀδελφούς ΜΕΡΟΣ 4ο

  14η. Εὑρισκόμεθα εἰς τάς παραμονάς τῶν ἁγίων Θεοφανείων· ὤ πόση συγκατάβασις! Γυμνός εἰσέρχεται εἰς τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου! Ποῖος; Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Ἀνάρχου Γεννήτορος, ὅς τό πάλαι εἶπε: «γενηθήτω». Καί ἰδού τά πάντα παρέστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ! Γυμνός, ἵνα εἰς ἡμᾶς γυμνωθέντας τήν υἱοθεσίαν χαρίσῃ.   Ὁ Ἰορδάνης ἰδών τόν ἀόρατον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος: νὰ ἔχετε καλοὺς λογισμούς

Ένα χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου – διηγείται ο π. Γεώργιος Καλαντζής, Εφημέριος Αγίου Γερασίμου Ιλισίων – ήταν οι θεραπείες ασθενειών, κυρίως δια της προσευχής, αλλ’ ακόμα και με δήθεν μάλωμα, ακόμα και με δήθεν ξυλοδαρμό. Χαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα: Πήγε μία κοπέλλα που είχε πολλή ακμή στο πρόσωπό της, είχε σπυριά, και αισθανόταν πολύ άσχημα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

έρων Γαβριήλ: Τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ συμβουλές, ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ πρότυπα νὰ μιμηθοῦν. (βίντεο)

  Μερικοί γονείς περιορίζονται στο να δίνουν συμβουλές στα παιδιά. Αυτό είναι λάθος.   Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από συμβουλές. Έχουν ανάγκη από πρότυπα να μιμηθούν. Τα παιδιά έχουν κλειστά τα αυτιά στις συμβουλές και ορθάνοιχτα τα μάτια στο παράδειγμα.   Ένας που δίνει καλή συμβουλή χτίζει με το ένα του το χέρι.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν.Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος

  Τί νὰ πῶ καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες; Δὲν ἔχουν ἄλλο στὸ νοῦ τους παρὰ πῶς νὰ στολιστοῦν. Συναγωνίζονται ποιὰ θὰ ξεπεράσει τὴν ἄλλη στὸ στολισμό. Τί νὰ πῶ καὶ γιὰ τὴν ἄσεμνη ἐνδυμασία, τὴν ὁποία ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας διάβολος δίδαξε τὶς γυναῖκες, νὰ ντύνονται δηλ. μὲ γυμνὰ χέρια, μὲ γυμνὰ ποδάρια; Ἀλίμονο, ἀλίμονο!…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τὰ τέσσερα εἴδη τῶν ζώντων ὄντων καὶ ἡ ψυχὴ». Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου-Παραινέσεις περί ἤθους ἀνθρώπων καί χρηστῆς πολιτείας. Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

«Τὰ τέσσερα εἴδη τῶν ζώντων ὄντων καὶ ἡ ψυχὴ»   ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Κήρυγμα 23/10/21   Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος ἀνεδείχθη μέγας Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας γιατὶ ἀκριβῶς, ἐφάρμοσε τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλή

  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλὴ   Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νουθετεῖ τοὺς γονεῖς:   «Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6, 4). (: Καὶ οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε καὶ μὴ κινῆτε εἰς θυμὸν καὶ ὀργὴν τὰ τέκνα σας, ἀλλ’ ἀνατρέφετέ τα ἐπιμελῶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μία λειτουργία τοῦ π. Ἀθανασίου ἰσοδυναμεῖ μέ μία μετάγγιση αἵματος στόν ὀργανισμό.

Άγιος Αθανάσιος Χαμακιώτης, Γέροντας εφημέριος της ιστορικής Νεραντζιώτισσας Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη. -Μια λειτουργία του π. Αθανασίου ισοδυναμεί με μια μετάγγιση αίματος στον οργανισμό.(Φώτης Κόντογλου) Άγιος Γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης της Νερατζιώτισσας: «Παιδί, η χριστιανική πίστη και ζωή είναι ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια».   «Να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο δρόμο, και το “Θεοτόκε Παρθένε”, δεν θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος: Προσευχή γιά ὅσους μᾶς ζητοῦν

– Γέροντα, ὅταν μᾶς λένε: «Κάντε προσευχὴ γιὰ τὸ παιδί μου ποὺ δίνει ἐξετάσεις» ἢ «κάντε προσευχὴ γιὰ τὸν τάδε ποὺ θὰ κάνη ἐγχείρηση», χρειάζεται ὕστερα νὰ ρωτήσουμε ἂν πῆγε καλά;   – Γιατί νὰ ρωτήσης ἂν πῆγε καλά; Γιὰ νὰ πῆς: «Δόξα σοι ὁ Θεός, ποὺ ἔπιασε ἡ προσευχή μου»; Ἔκανες τὸ καθῆκον σου;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συμπεριφορά μας στήν καθημερινότητα (Στάρετς Σάββας, ὁ Παρηγορητής)

  Τά καθημερινά ἔργα εἶναι πάρα πολλά καί διακρίνονται ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες μέσα στίς ὁποῖες ζοῦμε καί τίς θέσεις πού κατέχουμε.   Ὅλα τά καθημερινά μας ἔργα πού δέν ἐναντιώνονται στόν ἠθικό νόμο τά ὁποῖα ὀφείλουμε νά κάνουμε πρέπει νά τά θεωροῦμε ὡς ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔργα πού μᾶς τά ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἐπιστολή πρός Φιλαδελφεῖς

  Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επιστολή προς Φιλαδελφείς   -μνημειώδη πρωτοχριστιανικά κείμενα Αποστολικών Πατέρων- στα νέα ελληνικά   Εισαγωγή: Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος υπήρξε δεύτερος επίσκοπος Αντιοχείας. Η επισκοπία του αρχίζει από το 70 μ.Χ. Η γνωριμία του με αποστόλους είναι βέβαιη. Οι Επιστολές του Ιγνατίου είναι σχεδόν οι μόνες πηγές του βίου του….

Συνέχιση ανάγνωσης

Σταυρώσου ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸ τῆς προσευχῆς

Σταυρώσου ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸ τῆς προσευχῆς.   182. Ἐὰν ἔχεις αἰσθανθεῖ ὅτι ὁ νοῦς σου ἑνώθηκε μὲ τὴν καρδιά σου καὶ δὲν εἶσαι πλέον διχασμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀποτελεῖς κάτι ἑνιαῖο και ἀμέριστο ,ἡ δὲ χάρις τοῦ Χριστοῦ ἐσκίρτησε ἐντός σου, τότε φύλαξε τὸ δῶρο τοῦτο τοῦ Θεοῦ μὲ πολὺ ἐπιμέλεια. Ἂς γίνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς θὰ ἀποφύγης τὴν κατάθλιψιν

  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ   Πῶς θὰ ἀποφύγης τὴν κατάθλιψιν   «Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός» (Ἰωάν. στ. 27). (Δηλ.: Δὲν πρέπει ὅμως τὸ ἐνδιαφέρον σας ὁλόκληρο νὰ στρέφεται στὰ ὑλικὰ ψωμιά, ἀλλὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Σωφρόνιος: Κράτησε πρὶν ἀπ’ ὅλα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς

Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ Τὸ τελευταῖο εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ σένα, ἐφόσον δὲν τὸ κατέχεις ἰσχυρά. Πρόσεχε, μὴ δαπανᾶς χωρὶς ὄφελος τὶς λίγες σωματικές σου δυνάμεις. Γιὰ νὰ βρεῖς τὸν σωστὸ δρόμο, εἶναι καλύτερο ἀπ’ ὅλα νὰ τὸ ζητήσεις ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ στὴν προσευχή: «Κύριε, Σὺ ὁ ἴδιος δίδαξέ με τὰ πάντα. Δῶσε μου…

Συνέχιση ανάγνωσης

… μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ μας νά ἐλαφρύνεις τόν θυμό καί τήν ἀθυμία.

Μην αθυμείς, μη στενοχωρείσαι στις θλίψεις και τους πειρασμούς, αλλά με την αγάπη του Ιησού μας να ελαφρύνεις τον θυμό και την αθυμία.     Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, μνήμη 16 Αυγούστου. πηγή https://proskynitis.blogspot.com/2023/08/blog-post_433.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Κόσμου καί Οἰκείων Μέρος 2ο

  Θά μεταχειρισθῇ ὁ σατανᾶς ποικίλας παγίδας, ὅπως σᾶς παραλύσῃ, διά νά ἐξασθενήσετε καί νά χάσετε τό ἠθικόν σας· πλήν ὅμως καί ἐσεῖς ἐννοήσατε τήν πονηράν τέχνην καί λάβετε μέτρα ἀντιστάσεως.   Τό ὅτι δοκιμάζεσθε, τοῦτο εἶναι ἀπό τόν Θεόν, διότι σᾶς προγυμνάζει διά τήν μάχην, σᾶς ψήνει, σᾶς παιδαγωγεῖ. Ὅπως οἱ στρατιῶται πού γυμνάζονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐάν δέν ὑπομείνετε πειρασμό, δέν θά τελειοποιηθεῖτε.

Μαθαίνω ὅτι σᾶς βρῆκε κάποιος πειρασμὸς καὶ τρομάξατε σὰν τὰ μωρά. Αλλοίμονο ἂν τόσο γρήγορα τρομάζετε καὶ ἀπελπίζεστε. Ἐὰν δὲν ὑπομείνετε πειρασμό, δὲν θὰ τελειοποιηθεῖτε. Θὰ κάνετε ὑπομονή, ἀκόμη καὶ ἂν σᾶς κτυποῦν. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σας. Κάθε μέρα ψάλλετε «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεὸς» καὶ ὅμως φαίνεται ὅτι δὲν τὸ καλοκατανοεῖτε. Θὰ ἤθελα μία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τή χαρά τῆς ψυχῆς ἐκείνου πού ἄρχισε νά ὑπηρετεῖ τόν Θεό.

Αββάς Αμμωνάς. Λόγος Β΄ Για τη χαρά της ψυχής εκείνου που άρχισε να υπηρετεί τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, ας κλάψουμε όσο μπορούμε περισσότερο ενώπιον του Θεού, μήπως η αγάπη του μας στείλει δύναμη που θα μας περιφρουρεί, ώσπου να νικήσουμε τους πονηρούς δαίμονες, τους οποίους συναντούμε μπροστά μας και με τους οποίους συνεργαστήκαμε στο παρελθόν….

Συνέχιση ανάγνωσης

…νά μετριάσεις τήν ἐμπιστοσύνη στή διαίσθησή σου… (ὅσιος Σωφρόνιος)

Επιστολή 32 Εργασία επάνω στον εαυτό της. Διαίσθηση και αγιότητα.   The Old Rectory 13 Ιανουαρίου 1968   Αγαπητή μου Μαρία,   Να πληθαίνει αδιάκοπα σ’ εσένα η Άνωθεν ευλογία και η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει στην ψυχή σου. Σήμερα είναι ιδαίτερα σημαντικό ν’ αρχίσω το γράμμα μου επικαλούμενος για σένα την Άνωθεν ειρήνη….

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοσύγγελος Πετρώνιος (Τενασέ): Πῶς νά κάνεις τή ζωή σου μία ἀδειάλειπτη προσευχή

  Στις 4 Μαΐου του 2023 στη Ρουμανική Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους βρέθηκαν τα λείψανα ενός συγχρόνου ασκητή, καθηγουμένου μιας σκήτης, του Πετρώνιου (Τενασέ), που αποδήμησε εις Κύριον πριν από 12 χρόνια, στις 22 Φεβρουαρίου του 2011. Ο γέροντας Πετρώνιος είναι ένας από τους Ρουμάνους πνευματικούς, που προτάθηκαν γι’ αγιοκατάταξη το 2025….

Συνέχιση ανάγνωσης

Στάρετς Βαρνάβας: Τί ἁρμόζει νά κάνει ὁ Χριστιανός γιά νά ἀποφεύγει ὅσο μπορεῖ τήν ἁμαρτία

“Να τρως με όρεξη, αλλά να θυμάσαι ότι η σάρκα σου θα είναι η λεία των σκουληκιών.   Να κοιμάσαι σε πλούσιο κρεβάτι, αλλά να θυμάσαι και τις σκληρές σανίδες του φέρετρού σου.   Πρέπει να αποφεύγει κανείς όλες τις αφορμές για την αμαρτία, όλους τους χώρους, τα πρόσωπα, τα πράγματα που μπορούν να είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Κόσμου καί Οἰκείων Μέρος 1ο

Ἄγγελος Θεοῦ, παιδί μου, νά σέ παρακολουθῇ καί νά σοῦ δείχνῃ τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας σου. Ἀμήν· γένοιτο. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σοῦ δίδῃ τήν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου, διότι αὕτη εἶναι χάρισμα υἱοθεσίας, πού τό λαμβάνουν ἐκεῖναι αἱ ψυχαί, ὅπου ὁλοκληρωτικῶς ἔχουν δοθῆ εἰς τήν λατρείαν καί ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικά «ρήματα» καί συμβουλές (β’) (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

1. Ο αληθινός μοναχός πρέπει, σε όλες τις εκδηλώσεις και τις πράξεις του, να είναι παράδειγμα ωφέλιμο γι’ αυτούς που τον βλέπουν και τον παρακολουθούν˙ για να βλέπουν δηλ. τις λαμπερές σαν τις ακτίνες αρετές του, οι εχθροί της αλήθειας, και να ομολογήσουν, ακόμη κι αν δεν το θέλουν, ότι υπάρχει στους χριστιανούς βέβαιη και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρόσεχε νά μἠ μεταλαμβάνεις ἀπό συνήθεια.

«Πρόσεχε να μη μεταλαμβάνεις από συνήθεια. Να είναι για σένα η κάθε Κοινωνία όπως την πρώτη φορά που μετάλαβες και σα να είναι και η τελευταία σου, πριν πεθάνεις». Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης     https://proskynitis.blogspot.com/2023/06/blog-post_259.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Μήν προσαρμόζετε τήν πίστη σας στή ζωή σας, ἀλλά τή ζωή σας στήν πίστη σας”

Πνευματικές συμβουλές του Αγίου Σεραφείμ (Σόμπολεφ)   Κατά την περίοδο του 1919 και του 1923 η Βουλγαρία δέχθηκε περίπου 20 χιλιάδες Ρώσους πρόσφυγες, όντας η ίδια σε κατάσταση δυστυχίας, κατεστραμμένη από τρεις πολέμους, πληρώνοντας τις αποζημιώσεις και έχοντας χιλιάδες ανάπηρους, χήρες και ορφανά. Η Βουλγαρική Εκκλησία βοήθησε με κάθε δυνατό τρόπο τους Ρώσους πρόσφυγες και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅλος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας νά εἶναι μία εὐλογημένη καί συνεχής συνομιλία μέ τόν Χριστό

  Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ήταν η νέα και τελευταία έπαλξη της επίγειας πορείας του π. Ευσεβίου, όπου έδωσε και την ύστατη ικμάδα του εαυτού του, για τη δόξα του Θεού και την άνθηση και καρποφορία του Γυναικείου Μοναχισμού. Με γνώση της μοναστικής παραδόσεως, με το οσιακό…

Συνέχιση ανάγνωσης