Χριστός στήν καρδιά, Χριστός στά χείλη, Χριστός στά Ἔθνη

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ   ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑ ΕΘΝΗ   Σὲ ἐρωτῶ. Εἰς ποίαν θρησκείαν ανήκεις; Άθεος δεν πιστεύω να είσαι. Μόνον παράφρονες ημπορούν να είπουν, Θεός δεν υπάρχει. Συ πιστεύεις, ότι υπάρχει κάποια ανωτέρα Δύναμις. Λέγεις, ότι ανήκεις εις την Χριστιανικήν θρησκείαν, εκτελείς κάποτε – κάποτε τυπικώς μερικά θρησκευτικά καθήκοντα, εμφανίζεσαι ως κομμήτης…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ἐρωταποκρίσεις”- Ἀναστασίου Σιναΐτου: Ποιό εἶναι τό γνώρισμα τοῦ τελείου Χριστιανοῦ;

 ΕΡΩΤΗΣΗ 1η Ποιο είναι το γνώρισμα του τελείου Χριστιανού; Απάντηση: Άλλοι μεν ισχυρίζονται ότι είναι η ορθή πίστη και τα ευσεβή έργα. Ο Ιησούς όμως δεν περιορίζει μόνο σʼ αυτά τον πραγματικά αληθινό χριστιανό. Γιατί μπορεί και πίστη να έχει και έργα καθαρά, αλλά να υπερηφανεύεται γιʼ αυτά και να μην είναι τέλειος χριστιανός. Γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πραγματικός καί ὁ «κατά φαντασίαν» Χριστιανός

  π. Βενέδικτου Νεοσκητιώτη Αυταπάτη – Ορισμός: Νά πιστεύεις λάθος πράγματα γιά τόν εαυτό σου καί συνήθως κολακευτικά. Παράδειγμα: “Έπρεπε νά τήν δώση σέ μένα τήν θέση! Εργάζομαι περισσότερο από όλους,είμαι ο πιό έξυπνος καί οι ηγετικές μου ικανότητες είναι παραπάνω από προφανείς”. Η ίδια η αυταπάτη καί η άγνοια είναι από μόνα τους τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ «κάτα φαντασίαν» καί ὁ πραγματικός Χριστιανός

  Π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης  Αυταπάτη Ορισμός: Νά πιστεύεις λάθος πράγματα γιά τόν εαυτό σου καί συνήθως κολακευτικά.  Παράδειγμα: “Έπρεπε νά τήν δώση σέ μένα τήν θέσι! Εργάζομαι περισσότερο από όλους, είμαι ο πιό έξυπνος καί οι ηγετικές μου ικανότητες είναι παραπάνω από προφανείς”. Η ίδια η αυταπάτη καί η άγνοια είναι από μόνα τους τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δέν ὑπάρχει τίποτα εὐγενέστερο καί ἐνδοξότερο ἀπό τόν πραγματικό χριστιανό»

«Ὑμεῖς δέ γένος ἐκλεκτόν» Ἀπό τό βιβλίο «Πορεία πρός τόν οὐρανό» Ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζάντονσκ «Ἴδετε ποταπήν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν» (Α’ Ἰω. 4, 1). Ὦ, τί ἀγαθότητα! Ὦ, τί θεϊκή φιλανθρωπία! Πόσα δέν κατόρθωσε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Μέ πόσους τρόπους δέν μᾶς ἐπισκέφθηκε ἡ χάρη Του! Ἀπό φτωχοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία.Ἡ θαυματουργία.Ἡ πνευματική δύναμις.

   Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Πρίν ἤ πέσουν σηκώνονται, πρίν ἤ ἔλθουν στήν ἁμαρτία, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουν καί εἶναι συνεχῶς σέ ἐγρήγορση»[37].   Ἡ θαυματουργία. «Ὄχι μόνο τά σώματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐνεργοῦσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό συμπάσχειν καί τό ἄφθονον (ἡ ἀπουσία φθόνου).Ὁ πόθος γιά τήν ἐκδημία καί τήν συνάντηση μέ τόν Κύριο, τό «σύν Χριστῷ εἶναι»

 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Τό συμπάσχειν καί τό ἄφθονον (ἡ ἀπουσία φθόνου). Οἱ Ἅγιοι κλαῖνε μέ αὐτούς πού κλαῖνε καί χαίρονται χωρίς νά φθονοῦν μέ ὅσους χαίρονται. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων: Καί πονοῦν μαζί μέ ὅσους κακοπαθοῦν, καί δέν φθονοῦν αὐτούς πού εὐτυχοῦν, ἀλλά καί χαίρονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά ὅλα. Ἡ χαρά γιά τά ὑπέρ Χριστοῦ παθήματα.

 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;  Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι δέν παύουν, δέν σταματοῦν τό λόγο τους ἄν δέν πετύχουν «νά δοξάσουν τόν Θεό καί νά Τόν εὐφημήσουν καί νά ἐκπληρώσουν τήν ἐπιθυμία τους»[31].

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φιλία τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐχθρότης τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ

   Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Οἱ Ἅγιοι εἶχαν φίλους ὅλους τούς φίλους τοῦ Θεοῦ, τούς φιλόθεους, αὐτούς πού ἀγαποῦσαν τόν Θεό. Ἐπίσης εἶχαν ἐχθρούς, τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ. Τούς ἐχθρεύονταν ἐκεῖνοι πού μισοῦσαν τόν Θεό. Οἱ  Ἅγιοι ἀγαποῦσαν ἐκ καρδίας ὅλους, ἀλλά δέν συνέπρατταν στήν κακία καί δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ταλαιπωρία.Ἡ ἀφοβία, τό ἀνεπηρέαστον ἀπό τίς δυσκολίες.

 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Ἡ ταλαιπωρία. Πάντοτε οἱ Ἅγιοι βρισκόντουσαν σέ ταλαιπωρίες. Τό βλέπουμε στή ζωή τῶν μεγάλων Πατριαρχῶν καί μάλιστα τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Ἰακώβ, τόν ὀποῖον μισοῦσε καί καταδίωκε ὁ δίδυμος ἀδελφός του[28], ἀλλά καί στή ζωή ὅλων τῶν Ἁγίων.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ξενιτεία, τό ταπεινό, τό ἀπέριττο

 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Ἡ πολιτεία τους, ὁ τρόπος ζωῆς τους, ἡ ὅλη τους βιοτή ἦταν συνεσταλμένη  καί ἀπέριττος. Ζοῦσαν ὡς ξένοι καί πάροικοι καί παρεπίδημοι, ὡς προσωρινοί καί συνεχεῖς μετανάστες. Λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος διηγούμενος τήν ζωή τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, τοῦ σκηνίτου, πού συνεχῶς μετεκινεῖτο: «Δές…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συμβουλή καί ἡ προσευχή.Ἡ γνῶσις τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ.

   Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;  Ἡ συμβουλή καί ἡ προσευχή. Οἱ Ἅγιοι συμβουλεύουν ἀπό ἀγάπη τούς ἀνθρώπους, ἀλλά συνάμα καί προσεύχονται γι’ αὐτούς. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Μετά τήν παραίνεση καί τήν συμβουλή προσθέτουν τήν προσευχή, εἰσάγοντας (την) ὡς μέγιστη συμμαχία γι’ αὐτούς πού τούς ἀκοῦνε»[24].

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πόνος

   Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;  Οἱ ἅγιοι πονοῦν γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. «Εἶναι σύνηθες χαρακτηριστικό τῶν προφητῶν καί ὅλων τῶν δικαίων νά πονοῦν ὄχι μόνο γιά τούς ἑαυτούς των ἀλλά καί γιά τούς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους»[22]. Οἱ ἅγιοι πονοῦν ὄχι γι’ αὐτούς πού κακοπαθοῦν ἀλλά γι’ αὐτούς πού κακοποιοῦν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Θεία Χάρη.Ἡ μεγάλη ἀρετή.Ἡ ἰσχυρή προαίρεση.

  Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;  Ἡ Θεία Χάρη. «Στούς ἁγίους ὄχι μόνο τά λόγια ἀλλά καί τά πρόσωπά τους εἶναι γεμάτα ἀπό πνευματική χάρη»[19].       Ἡ μεγάλη ἀρετή. «Ὤ! πόση εἶναι ἡ ἀρετή τῶν ἁγίων! Ὄχι μόνο τά λόγια τους, οὔτε τά σώματα, ἀλλά καί αὐτά τά ἱμάτια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ταπείνωσις

   Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;       Οἱ Ἅγιοι ὅσο ἐτιμῶντο τόσο περισσότερο ταπεινώνονταν. «Τέτοιοι εἶναι ὅλοι οἱ ἅγιοι: Ὅταν ἀπολαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή, τότε περισσότερο ταπεινώνονται»[16]. Οἱ Ἅγιοι ἔκρυβαν καί λησμονοῦσαν τά κατορθώματά τους ἐνῶ ἐνεθυμοῦντο καί δημοσίευαν τά λάθη τους. «Τέτοια εἶναι ἡ συνήθεια τῶν ἁγίων: Ἐάν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φιλία μέ τόν Θεό.

Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός; Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. «Τῶν ὁποίων δέν εἶναι ἄξιος ὁ κόσμος. Διότι εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ), διέτασσε τά κτίσματα τοῦ φίλου του, ἤ μᾶλλον παρακαλοῦσε τόν φίλο του καί ὑποτάσσονταν τά δοῦλα κτίσματα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον, ἡ φιλοστοργία, ἡ προθυμία νά ὑπομείνουν τά πάντα γιά τήν σωτηρία τῶν ἄλλων

  Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;  Οἱ Ἅγιοι ἀγαποῦν τόν Θεό πάντα ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἐξωτερικές συνθῆκες. Στήν θλίψη καί στήν ἄνεση εἶχαν τήν ἴδια διάθεση ἀπέναντι στό Θεό[6]. «Οὔτε ἀπό τήν θλίψη καταπόθηκαν, οὔτε ἐξ αἰτίας τῆς ἄνεσης ἔγιναν πιό χαῦνοι, πρᾶγμα πού πολλοί ἀπό τούς ἀνθρώπους τώρα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Ὁ ἀληθινός χριστιανός εἶναι ὁ Ἅγιος. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί»[1]. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ὅλους τούς χριστιανούς τούς ὀνομάζει Ἁγίους δηλαδή ξεχωρισμένους ἀπό τόν κόσμο, τήν ἁμαρτία, τόν διάβολο καί ἀφιερωμένους στόν Θεό. Παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφερόμενος στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο: «Ἁγίους δέ πιστούς καλεῖ πάντας»…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πραγματικός χριστιανός δέν βλάπτεται ἀπό τίς κατηγορίες-‘Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

     Ἐκεῖνοι πού μποροῦν, πράττουν. Ἐκεῖνοι πού δέν μποροῦν, σχολιάζουν. Ποιοί κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία, ὅτι ἀπαιτεῖ τυφλή ὑπακοή στό δόγμα της; Ἐκεῖνοι πού πιστεύουν στίς χειρότερες ἐφημερίδες, στά ἐντελῶς διεστραμμένα καί παραπλανητικά κανάλια τῶν τηλεοράσεων καί πιό συχνά στίς πιό γελοῖες δεισιδαιμονίες. Ποιοί κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία, ὅτι ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο; Ἐκεῖνοι πού διεκδικοῦν τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θέλουμε νά εἴμαστε Χριστιανοί χωρίς Χριστό;

 Φωτίου Κόντογλου – 1965   Όταν μιλήσεις στους ψευτοχριστιανούς για σκληρή άσκηση στο κορμί και στο πνεύμα για την αγάπη του Χριστού, θυμώνουνε, σε λένε φακίρη, ειδωλολάτρη, βάρβαρο. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την πίστη ενός χριστιανού, μίλησέ του για τον ασκητισμό. Ο πιστός θα νοιώσει κατάνυξη, ο χλιαρός, δηλαδή ο ψεύτικος, ο άπιστος, θα διαμαρτυρηθεί….

Συνέχιση ανάγνωσης