Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανός ταξιδεύει στήν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου καί συνομιλεῖ μέ τούς πατέρες τῆς ἐρήμου. Ρωτᾶ τόν Ἀββᾶ Μωυσῆ ποιές εἶναι οἱ τρεῖς αἰτίες τῶν λογισμῶν

Τρεις είναι οι αιτίες των λογισμών. Πριν απ’ όλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι λογισμοί προέρχονται από τρεις πηγές. Από τον Θεό, από τον διάβολο καί από τον εαυτό μας. Προέρχονται από τον Θεό, όταν Εκείνος συγκαταβαίνει να μάς επισκεφτεί μέ το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος καί να μας ανεβάσει σε ψηλότερο πνευματικό επίπεδο. Καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λογισμοί: Προέλευση καί ἀντιμετώπιση_1ο μέρος_mp3

Π. Σάββας 2010-06-12_Λογισμοί: Προέλευση καί ἀντιμετώπιση_1ο μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2010 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ).

Συνέχιση ανάγνωσης