Ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα γιά τό Πάθος τοῦ Μεσσία καί ἡ προτύπωση τῆς λυτρώσεως διά τοῦ Σταυροῦ στήν Ἔξοδο τῆς Π. Διαθήκης

    Η θυσία του Σταυρού ήταν θέλημα του Θεού. Προφητεύτηκε και προεικονίσθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ησαΐας, 800 χρόνια πριν το Χριστό, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα γράφει για το Πάθος του Μεσσία, του Δούλου του Θεού (Κεφ. 53): «Αυτός φορτώθηκε τις θλίψεις μας κι υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως…

Συνέχιση ανάγνωσης