Ψαλμός 82ος. Προσευχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅταν τόν ἀπειλοῦν οἱ έχθροί του

ΨΑΛΜΟΣ 82 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ   1 ᾨδὴ ψαλμοῦ τῷ Ἀσάφ. 1 – 1 Ωδή ψαλμού του Ασάφ. 2 Ὁ Θεὸς, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός· 2 Ω Θεέ μου, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή και αντιπαραβληθή με σένα; Δι’ αυτό, ως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμεῖς , ὅταν χάσουμε ἀγαπημένο μας πρόσωπο, ἀνοίγουμε πόλεμο μέ τό Θεό…..

Ο Προφητάναξ Δαβίδ διέπραξε μοιχεία με την Βηθσαβεέ. Το μωρό (καρπός της μοιχείας) που γεννήθηκε, αρρώστησε. Τότε ο Δαβίδ έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, φόρεσε ένα σάκκο, πήγε και κάθισε πάνω σε στάχτη και έκλαιγε και προσευχόταν μέρα-νύχτα. Δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα! Κάθισε εκεί επτα μέρες! Την έβδομη μέρα πέθανε το μωρό. Όταν πληροφορήθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Δαυΐδ ἑπτά φορές τήν ἡμέρα αἰνοῦσε τόν Κύριο

 ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ Επίσκοπον Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε ο Ηγούμενος ενός Μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο ανωτέρω Άγιος και του είπε με κάποια ικανοποίηση: – Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομε με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. (σ.σ. Οι ώρες από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θεοπάτωρ Δαυΐδ ἥλατο σκιρτῶν, Ἀναστάσιμος Κανόνας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ὁ θεοπάτωρ Δαυΐδ ἥλατο σκιρτῶν, Ἀναστάσιμος Κανόνας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-5-2017 (Σύναξη)Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

ΨΑΛΜΟΣ 138

  Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. – ΚΥΡΙΕ, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με· 2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου, σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν· 3 τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδες, 4 ὅτι οὐκ ἔστι δόλος ἐν γλώσσῃ μου. 5…

Συνέχιση ανάγνωσης

«…σὰ τὰ πάντα, καὶ ἐκ τῶν σῶν δεδώκαμέν σοι»!

  Tοῦ προσφέρουμε τὰ δικά Του   Στὸ βιβλίο «Α΄ ­Παραλειπομένων» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ­ὑπάρχει μιὰ θαυμάσια προσευχὴ τοῦ προφήτου καὶ βασιλιᾶ Δαβίδ. Τὴν ἀπη­ύθυνε στὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ νὰ Τὸν εὐ­χαριστήσει καὶ δοξάσει, ὅταν συγκεν­τρώθηκαν τεράστιες προσφορὲς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαό του γιὰ τὸν περίφημο ναὸ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ κτισθεῖ ἀπὸ τὸν υἱό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρῆστος Σαλταούρας, Ἀντιαιρετική μελέτη στόν Ψαλμό τοῦ Δαυΐδ 109

Ο ΨΑΛΜΟΣ 109 (110)  Χρήστος Σαλταούρας ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΨΑΛΜΟ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ 109 (κείμενο Εβδομήκοντα ή  110 στο Εβραϊκό κείμενο). «Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης