Π. Ἀθανάσιος Γιουσμᾶς, Ἐκκλησία …Μοντέλα καί Φανφάρες

π. Αθανάσιος Γιουσμάς Ἐκκλησία …Μοντέλα καί Φανφάρες   Τοῦ π. Ἀθανασίου Γιουσμᾶ, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης   Ξέρω πὼς ἡ κατάθεση τῶν πιὸ κάτω σκέψεών μου, θὰ προκαλέσουν. Ἴσως νὰ γίνουν ἀφορμὴ καὶ νὰ θυμώσουν μαζί μου, μερικοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί. Δὲν ἔχω τὴν πρόθεση. Τότε, θὰ μοῦ πεῖτε, γιατί δημοσιοποιῶ αὐτό μου…

Συνέχιση ανάγνωσης