Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας (Πρωτ. Γεώργιος Φλωρόφσκυ)

  Ἡ καθολική φύσις τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται ζωηρότερον εἰς τό γεγονός ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκει εἰς ὄλας τάς ἱστορικάς ἐποχάς. Εἰς τήν ὕπαρξιν καί την ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ὁ χρόνος μυστηριωδῶς κατανικᾶται καί τιθασσεύεται. Κατά κάποιον τρόπον ὁ χρόνος παραμένει ἀκίνητος. Ἀκίνητος ὄχι μόνον λόγῳ τῆς δυνάμεως τῆς ἱστορικῆς μνήμης ἤ τῆς φαντασίας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατερική θεολογία καί καθολικότης, ἑλλη­νισμός καί ἱστορικότης

. π. Γεωργίου Φλορόφσκυ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ “…Μόνον παράφρονες θα απεφάσιζαν πο­τέ να “αφελληνίσουν” την Λειτουργίαν και τας άλλας εκκλησιαστικός ακο­λουθίας και να δώσουν εις αυτάς ένα ύφος περισσότερον “σύγχρονον…”. Eκ του Βιβλίου: Επόμενοι τοις Θείοις Πατράσι, …Ο πατήρ Γ. Φλορόφσκυ, Ρώσος της διασποράς και εκ των πλέον διακεκριμένων συγχρόνων ορθοδόξων θεολόγων,…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Γεώργιος Φλορόφσκυ: “Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου”

  Ο Γρηγόριος άφησε πολλά αυτοβιογραφικά κείμενα, και οι περιγραφές που μας δίνει για τη ζωή του είναι γεμάτες από λυρισμό και δραματικότητα. Εκ φύσεως έρρεπε προς τη σιωπή και την αποχώρηση, και πάντα ζητούσε την απομόνωση για να μπορέσει να αφιερωθεί στην προσευχή. Όμως εκλήθη από το θέλημα του Θεού και τις επιθυμίες των…

Συνέχιση ανάγνωσης