Θαυμαστά γεγονότα Μέ τόν μακαριστό ἱερέα πατέρα Εὐστάθιο Γιαννακίδη. 1891- 1988

Μετά την κοίμηση του, η κόρη του Συμελα έκλαιγε μία μέρα και μουρμουριζε: Αχ πατέρα τώρα πού πέθανες τί θα κάνω; Και εμφανίστηκε ο π. Ευστάθιος και της λέει. Ποιός είπε ότι πέθανα;     Ασκητές μέσα στο κόσμο μέρος Γ https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/08/1891-1988.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἶπε αὐστηρά σέ κάποιον ὁ πατέρας Εὐστάθιος Γιαννακίδης

Είπε αυστηρά σε κάποιον πού έπεφτε στην ίδια αμαρτία.”Παιδί μου, μπορώ να σου δείξω τόν δρόμο για τον παράδεισο, μπορώ να σε φθάσω έξω από την πόρτα του παραδείσου, μπορώ νά σού ανοίξω την πόρτα του παραδείσου, αλλά νά σε βάλω μέσα στο παράδεισο δεν μπορώ” εννοώντας ότι αν δεν σταματήσει να αμαρτάνει δεν σώζεται….

Συνέχιση ανάγνωσης