Στοχασμοί τήν ὥρα τοῦ πόνου

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ π. Μάρκελλος Καρακαλληνός   ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ   Ο Πανάγαθος και πολυεύσπλαχνος Θεός επιθυμεί πολύ την σωτηρίαν μας. Μας περιμένει με πολλή αγάπη εις την ουράνιον Βασιλείαν του, την ητοιμασμένην από καταβολής κόσμου. Διά τούτο επεμβαίνει και χειρουργεί με πολλούς τρόπους την ψυχήν μας, διά να την προετοιμάση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἡσυχία τοῦ νοός

Ἡ ἡσυχία τοῦ νοός Οὐδὲν ἄλλο ἀναπαύει τὴν καρδίαν μου, Κύριε, παρα μόνο ἡ διαρκὴς μνήμη τῆς μεγαλοπρεποῦς παρουσίας σου, ἡ ὁποία εὐφραίνει καὶ διαποτίζει τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς μου. Μεγαλύνω καὶ δοξολογῶ τὸ Πανάγιον σοῦ Ὄνομα καὶ διατηρῶ αὐτὸ ὡς τὸ μοναδικὸν καὶ αναφαίρετον θησαυρὸ τῆς καρδιᾶς μοῦ·Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον με. Ὦ ἱερωτάτη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὠφέλεια τῆς νοερᾶς προσευχῆς

«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν» Επέρασαν χρόνια πολλά και από την απροσεξία του νοός μου η ψυχή μου εγέμισε από αμαρτωλές συγκαταθέσεις πονηρών λογισμών, από φαντασίες, προλήψεις και πολλές άλλες επιθυμίες. Ο νους που είναι το φως της ψυχής εσκοτίσθη και η εικόνα της ψυχής μου εμολύνθη «ει ουν τοι φως το εν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψυχή – Νοῦς – Νοερά προσευχή (Μοναχός Μάρκελλος)

Πνευματικές ανταύγειες από το Άγιον Όρος Επίσκεψις νοερά, μυστική και ειλικρινής εις τα βάθη της ψυχής κατευθυνομένη και ελεγχομένη υπό του φωτός του νοός. Η ψυχή είναι ζώσα ύπαρξις, απλή και ασώματος, αόρατος με τους σωματικούς οφθαλμούς κατά την φύσιν της, αθάνατος, λογική και πνευματική, άμορφος, που κατοικεί εις οργανικόν σώμα και παρέχει εις αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Μακαριστός Γέροντας Μάρκελλος μιλάει γιά τούς ἀόρατους ἀσκητές στό Ἅγιον Ὄρος

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΑΣΚΗΤΕΣ ΣΤΟ  ΑΓΙΟΝ ΌΡΟΣ. ~ Έχουμε ακούσει τον Γέροντα Παίσιο. π. Μάρκελλε, να βεβαιώνει την ύπαρξη των γυμνών ασκητών την συνεχή, καθώς αναπληρώνονται κατά θαυμαστό τρόπον οι εις Κύριον απερχόμενοι εξ αυτών. Θα έχετε ακούσει κι εσείς ασφαλώς πολλά. Μιλήστε μας για αυτούς, αλλά και για άλλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καταφυγή καί Προστασία !

     «Μερικές φορές η ψυχή μου κρύβει μέσα της πολλή αγάπη και θέλω να την στείλω και δεν γνωρίζω που να την στείλω. Και τότε την απευθύνω εις την Μανούλα μου, την Παναγία και την παρακαλώ αυτή να παρηγορήσει όποιον υποφέρει και βασανίζεται, όποιον τον πικραίνουν οι αυταρχικοί χαρακτήρες, όποιον φλέγουν τα πάθη.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου

† ΜΟΝΑΧΟΥ  ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ  ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου1 «Νεφέλη γαρ Κυρίου ην επί της Σκηνής ημέρας,  και πυρ ην επ’ αυτοίς νυκτός εναντίον παντός Ισραήλ». (Έξοδος κεφ. μ’ 36) Δέσποινα Θεοτόκε, το κειμήλιον των αρετών, η σκέπη και η καταφυγή πάντων των Χριστιανών, πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσαι ημάς εκ των…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σ᾿ Ἐκείνην!

Γράφει ὁ Μοναχός Μάρκελλος Καρακαλληνός  Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» «Μερικὲς φορὲς ἡ ψυχή μου κρύβει μέσα της πολλὴ ἀγάπη καὶ θέλω νὰ τὴν στείλω καὶ δὲν γνωρίζω ποὺ νὰ τὴν στείλω. Καὶ τότε τὴν ἀπευθύνω εἰς τὴν Μανούλα μου, τὴν Παναγία καὶ τὴν παρακαλῶ αὐτὴ νὰ παρηγορήσει ὅποιον ὑποφέρει καὶ βασανίζεται, ὅποιον τὸν πικραίνουν οἱ αὐταρχικοὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου μετά θάνατον δέν καταργεῖται

Ο άνθρωπος από την δημιουργίαν του αποτελεί μία ιδιαιτέρα προσωπικότητα, η οποία δεν καταργεί­ται με τον θάνατον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι η ένωσις της ψυχής και του σώματος γίνεται από την αρχήν της πλάσεως. «Έχει πλασθή συγχρό­νως το σώμα και η ψυχή». Αυτή η υπόστασις του αν­θρώπου δεν διασπάται ούτε και με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς

Πόσο ἀναπαύεται ἡ ψυχή, ὅταν εὑρίσκεται μέσα εἰς τό φῶς σου, Κύριε! Εἰκόνα σου εἶναι ή ψυχή μου, Κύριε, καί ή ζωή της εἶναι ή ἰδική σου καταφυγή. Ἡ χαρά μου εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Ἡ ἀναπνοή μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ προσευχή μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ ἐλπίδα μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ καταφυγή μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παναγία καί οἱ Ἁγιορεῖτες στήν Δευτέρα παρουσία.(Διήγηση Γέροντος Μαρκέλλου Καρακαληνοῦ)

    Υπάρχει μία διήγηση για ένα συγκλονιστικό όραμα Σχετικά με τούς Αγιορείτες πατέρες και την Υπεραγία Θεοτόκον, η οποία εικονίζεται πολλές φορές και ως Ηγουμένη, ως Γερόντισσα του Αγίου Όρους, με την ράβδο και τον μανδύα Της. Αυτή επιστατεί, αυτή επαγρυπνεί, αυτή φροντίζει για τα παιδιά Της.  Είχε έλθει, λέει, η Δευτέρα Παρουσία, η Μέλλουσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σ᾿ Ἐκείνην !

( Τοιχογραφία ἀπό Τήν Παναγία Μακεδονίτισσα ) « Μερικὲς φορὲς ἡ ψυχή μου κρύβει μέσα της πολλὴ ἀγάπη καὶ θέλω νὰ τὴν στείλω καὶ δὲν γνωρίζω ποὺ νὰ τὴν στείλω. Καὶ τότε τὴν ἀπευθύνω εἰς τὴν Μανούλα μου, τὴν Παναγία καὶ τὴν παρακαλῶ αὐτὴ νὰ παρηγορήσει ὅποιον ὑποφέρει καὶ βασανίζεται, ὅποιον τὸν πικραίνουν οἱ αὐταρχικοὶ χαρακτῆρες, ὅποιον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ – Μοναχοῦ Μάρκελλου Καρακαλληνοῦ

Η μνήμη του Θεού είναι η ωραιοτέρα και ωφελιμοτέρα ενασχόλησις του νοός του ανθρώπου. Όταν ο νους μελετά τας εννοίας του Θεού, ευρίσκεται η ψυχή προφυλαγμένη και φρουρούμενη υπό θείας δυνάμεως και δεν είναι έρημος, δια να γίνει κατοικητήριον των πονηρών λογισμών και εργαστήριον των σχεδίων του διαβόλου. Όταν η ψυχή μνημονεύει και εντρυφά εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς

  Πόσο ἀναπαύεται ἡ ψυχή, ὅταν εὑρίσκεται μέσα εἰς τό φῶς σου, Κύριε! Εἰκόνα σου εἶναι ή ψυχή μου, Κύριε, καί ή ζωή της εἶναι ή ἰδική σου καταφυγή. Ἡ χαρά μου εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Ἡ ἀναπνοή μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ προσευχή μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ ἐλπίδα μου, ὁ Ἰησοῦς. Ἡ καταφυγή μου, ὁ Ἰησοῦς….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τήν νύκτα εἶναι ἀνοικτός ὁ οὐρανός»

Μὲ τὸν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Καρακάλλου Ἀρχιμ. Φιλόθεο, γιὰ τὴν προσευχὴ καὶ τὶς δεισιδαιμονίες  «Τὴ νύκτα ὁ προσευχόμενος νιώθει ἀκόμη πιὸ καθαρὰ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ» Συνομιλία μὲ τὸν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Καρακάλλου Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο.  Τοῦ Μανώλη Μελινοῦ Θεολόγου συγγραφέως, Διευθυντοῦ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Συνόδου  ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 12.10.2013 –Μ. Μ.: Γέροντα, ἀναφέρομαι στὸν κανόνα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ μακαριστός Γέρων Μάρκελλος Καρακαλληνός μιλᾶ γιά τόν διαλογισμό καί τήν αὐτοσυγκέντρωση!

M.M Να πάμε σ’ ένα άλλο θέμα, π. Μάρκελλε. Είδα στο μοναστήρι σας χτες τρία άτομα από την Άπω Ανατολή, Κινέζοι πρέπει να ήσαν. Αναρωτήθηκα, βλέποντας τους, πόσο συγκλίνουν η αποκλίνουν ή αδιάλειπτος καρδιακή νοερά προσευχή και ή αυτοσυγκέντρωση των ανατολικών θρησκειών. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τη νοερά προσευχή, την κάθοδο του νοός, τούς παλμούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀσκητική ζωή τῆς οἰκογενείας (γέροντος Μάρκελλου Καρακαλληνοῦ)

Φύλακας άγγελος της οικογενείας είναι η άσκηση. Όταν λέµε άσκηση εννοούµε την λειτουργική ζωή της οικογενείας. Χωρίς την Εκκλησία δεν µπορεί να διατη­ρηθεί η οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να έχει τον πνευµατικό της σαν τον οικογενειακό της γιατρό. Όταν είναι υπό την παρακολούθηση του πνευµατικού λύνονται όλα τα προβλήµατα και οι σύζυγοι αλληλοκατανοού­νται. Η πνευµατική…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τρία πράγματα φοβοῦμαι…(Μοναχός Μάρκελλος Καρακαλληνός)

Τρία πράγματα φοβοῦμαι: Τόν φθόνο τῶν δαιμόνων· τήν δυσωδία τῶν τῶν λογισμῶν· τήν ἀποστροφή τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καί τό τέταρτο: τήν αἰσχύνη τῆς ψυχῆς μου κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.  πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Τρία θέματα μελετῶ ( Μοναχός Μάρκελος ὁ Καρακαλληνός)

Τρία θέματα μελετῶ: Τήν αἰώνιο Βασιλεία τῶν οὐρανῶν· τήν αἰώνιο κόλασι· τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί τό τέταρτο:Τήν ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως (Ρωμ. η΄19).   πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀσκητική ζωή τῆς οἰκογενείας

 …….”Φύλακας άγγελος της οικογενείας είναι η άσκηση. Όταν λέµε άσκηση εννοούµε την λειτουργική ζωή της οικογενείας. Χωρίς την Εκκλησία δεν µπορεί να διατη­ρηθεί η οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να έχει τον πνευµατικό της σαν τον οικογενειακό της γιατρό. Όταν είναι υπό την παρακολούθηση του πνευµατικού λύνονται όλα τα προβλήµατα και οι σύζυγοι αλληλοκατανοού­νται. Η πνευµατική…

Συνέχιση ανάγνωσης