Η Έυα και η Θεοτόκος_mp3

Π. Σάββας 2016-03-25_Η Έυα και η Θεοτόκος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-03-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_3_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3

Π. Σάββας 2010-11-14_Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_3_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 14-11-2010 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_2_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3

Π. Σάββας 2010-10-31_Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_2_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 31-10-2010 (Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_1_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3

Π. Σάββας 2010-10-24_Ἡ ἁμαρτία: τό μοναδικό καί πολύ μεγάλο κακό_1_Ἁγίου Νικοδήμου_Πνευματικά Γυμνάσματα_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-10-2010 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

Συνέχιση ανάγνωσης

Τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα_Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς_mp3

Π. Σάββας 2016-06-12_Τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα_Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Στὶς Ὀρθόδοξες Συνόδους ὑπέγραφαν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι_mp3

Π. Σάββας 2016-06-12_Στὶς Ὀρθόδοξες Συνόδους ὑπέγραφαν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3

Π. Σάββας 2016-06-12_Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί πρέπει νὰ κάνουμε μετὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3

Π. Σάββας 2016-06-04_Τί πρέπει νὰ κάνουμε μετὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_2ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-06-05_Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_2ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_1ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-06-04_Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_1ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστήμη καὶ Θρησκεία _Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας_mp3

Π. Σάββας 2016-06-11_Ἐπιστήμη καὶ Θρησκεία _Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας _2ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-06-11_Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας _2ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-06-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας _1ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-06-10_Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας _1ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-06-2016( Κήρυγμα στὸν ἑσπερινὸ στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιτρέπονται οἱ ἐλεύθερες σχέσεις ὅταν εἶναι ἀπό ἀγάπη;_mp3

Π. Σάββας 2016-06-01_Ἐπιτρέπονται οἱ ἐλεύθερες σχέσεις ὅταν εἶναι ἀπό ἀγάπη;_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 01-06-2016 (Ὁμιλία σε προσκυνητές στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς κατορθώνεται ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους_mp3

Π. Σάββας 2016-05-21_Πῶς κατορθώνεται ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-05-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀποφυγή τῆς τιμῆς καί ἡ ἐπιδίωξη τῆς ταπείνωσης_mp3

Π. Σάββας 2009-10-25_Ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἀποφεύγει τὴν τιμὴ καὶ νὰ ἀγάπα τὴν ταπείνωση_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-10-2009 ((Συνάξεις Κυριακῆς στό Ἀρχονταρίκι).

Συνέχιση ανάγνωσης

Στόχοι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου_mp3

Π. Σάββας 2016-05-15_Στόχοι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-05-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὑπερηφάνεια ὡς αἰτία τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ καί τῶν πτώσεων_Μικρός Εὐεργετινός_mp3

Π. Σάββας 2009-12-12_Εὐεργετινός_Ἡ ὑπερηφάνεια καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο καὶ εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πτώσεων_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-12-2009 (Συνάξεις ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος_2ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-05-08_Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος_2ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 08-05-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος_1ο Μέρος_mp3

Π. Σάββας 2016-05-07_Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος_1ο Μέρος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 07-05-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι ἡ ζωή καί τό φῶς μας_mp3

Π. Σάββας 2016-04-30_Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι ἡ ζωή καί τό φῶς μας_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 30-04-2016 (Κήρυγμα στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἐδέσσης ).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ βίωση τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρας_mp3+κείμενο

  Π. Σάββας 2011-04-07_Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_mp3  Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 07-04-11 (Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ψυχικὸς πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μας_mp3

Π. Σάββας 2016-04-29_Ὁ ψυχικὸς πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μας_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 29-04-2016 (Κήρυγμα Μ. Παρασκευή_Ἀκολουθία ἐπιταφίου_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ 7 Λόγοι τοῦ Ἐσταυρωμένου_mp3

Π. Σάββας 2016-04-29_Οἱ 7 Λόγοι τοῦ Ἐσταυρωμένου_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 29-04-2016 (Κήρυγμα Μ. Παρασκευή_Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ σωματικὸς πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ_mp3

Π. Σάββας 2016-04-28_Ὁ σωματικὸς πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-04-2016 (Κήρυγμα Μ. Πέμπτη_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Μυστικὸς Δεῖπνος_mp3

Π. Σάββας 2016-04-28_Μυστικὸς Δεῖπνος_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-04-2016 (Κήρυγμα Μ. Πέμπτη_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ_mp3

Π. Σάββας 2016-04-27_Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 27-04-2016 (Κήρυγμα τήν Μ. Τεταρτη_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Παρθενία καὶ ἐλεημοσύνη_mp3

Π. Σάββας 2016-04-26_Παρθενία καὶ ἐλεημοσύνη_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-04-2016 (Κήρυγμα τήν Μ. Τρίτη_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος και η ξηρανθείσα συκή_mp3

Π. Σάββας 2016-04-25_Ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος και η ξηρανθείσα συκή_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-04-2016 (Κήρυγμα τήν Μ. Δευτέρα_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ταπείνωση τοῦ βασιλέως Χριστοῦ_mp3

Π. Σάββας 2016-04-24_Ἡ ταπείνωση τοῦ βασιλέως Χριστοῦ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-04-2016 (Κήρυγμα τήν Κυριακὴ τῶν Βαΐων_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).

Συνέχιση ανάγνωσης