Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Ἡ Ριζάρειος Σχολή τυγχάνει ἀγνώριστος καί ἀξιοθρήνητος

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                                          Ἐν Κυθήροις τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2014 Ἀριθ. Πρωτ. : 854 Ἀξιότιμον Κύριον Νικόλαον Χούλην Πρόεδροντοῦ Δ.Σ. τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς εἰς Ἀθήνας Ἀξιότιμε κ.Πρόεδρε,             Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ διά τήν ὑπ’ ἀριθ. 1068/374/29-9-2014 πρόσκλησιν νά συμμετάσχω εἰς τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης