Ὁ Βαλέριος Γκαφένκου

  Ὁ Βαλέριος Γκαφένκου Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό. Πρώτο μέρος Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων  Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος Ἰωάννης Ἰανωλίδε Μεταξύ τῶν λεγεωναρίων πού εἶχαν κι αὐτοί φθάσει στίς φυλακές τοῦ Ἀϊούντ ἀπό ὅλες τίς πόλεις τῆς Χώρας, ξεχώριζε ἀνάμεσα σέ ἄλλους ἕνας πού ἦταν ψηλός, ὄμορφος, μέ βαθειά γαλανά μάτια….

Συνέχιση ανάγνωσης

Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων

Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό. Πρώτο μέρος Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων  Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος Ἰωάννης Ἰανωλίδε   Ἡ ἁγία τρέλλα   Ἐτίθετο συχνά τό ἐρώτημα: Τί ζητοῦμε  ἐμεῖς στήν φυλακή καί τί ἔννοια ἔχει αὐτός ὁ ἀγώνας μας; Μελετώντας προσεκτικά τούς πόθους τῶν νεαρῶν μεταξύ τῶν ὁποίων ἤμουνα κι ἐγώ, κατέληξα στό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰρκτή. Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό. Ἰωάννου Ἰανωλίδε.

Ἡ εἰρκτή (1941-1964) Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό. Πρώτο μέρος  Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων  Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος   Ἰωάννης Ἰανωλίδε Δεκέμβριο 1981 –  Ἔγραψα αὐτές τίς σελίδες μέ τεταμένο τόν φόβο μου. Ὅταν ἦταν δυνατόν νά τίς ξαναδῶ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς τοποθέτησης των σ᾿ ἕνα πιό ἀσφαλές μέρος, προσπάθησα νά τίς…

Συνέχιση ανάγνωσης